Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-4
previous Lớp 6-3Lớp 6-5 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Aruna Salam
2 - Nguyễn Đình Song Nguyên
3 - Hồ Vĩnh Thanh
1 - Nguyễn Đình Song Nguyên
2 - Trương Minh Quang
3 - Aruna Salam
1 - Aruna Salam
2 - Bành Thoại Lợi
3 - Lê Bá Tùng
LÝ HÓASỬ ĐỊAPHÁP-VĂN
1 - Aruna Salam
2 - Nguyễn Ngọc Mẫn
3 - Nguyễn Đình Song Nguyên
1 - Aruna Salam
2 - Bành Thoại Lợi
3 - Nguyễn Ngọc Mẫn
1 - Vũ Minh Tuấn
2 - Aruna Salam
3 - Nguyễn Quang Vinh
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Đình Song Nguyên
2 - Trương Minh Quang
3 - Nguyễn Công Tân
1 - Hồ Vĩnh Thanh
2 - Aruna Salam
3 - Phạm Bá Mừng
1 - Aruna Salam
2 - Nguyễn Đình Song Nguyên
3 - Đào Công Trân
72-6-4-ed
Hàng 5  
message Đoàn Tiến Dũng, message Nguyễn Ngọc Mẫn, Đặng Trường Sơn, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thanh Hùng, Aruna Salam, Nguyễn Văn Hương, Tôn Thất Hiệu, Trần Chí Nghĩa, message Nguyễn Phan Long.
Hàng 4  
message Đoàn Bá Long, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Vũ Khoa, Ngô Đình Chương, message Bành Thoại Lợi, Vũ Minh Tuấn, message Lê Lợi, 2Passed away Hoàng Tuyên, Nguyễn Kế Lý, Tạ Thanh Xuân, message Ngô Thành Hưng, Phan Tấn Phương.
Hàng 3  
Nguyễn Công Tân, Nguyễn Ngọc Thiệp, message Lê Hoàng Dũng, Đỗ Quốc Khải, message Hồ Vĩnh Thạnh, Tạ Văn Kiên, Lê Bá Tùng, message Nguyễn Thế Nam, Hà Hữu Đức, message Nguyễn Hữu Nghĩa, Vũ Đình Khang, Trương Minh Quang, message Trần Văn Minh.
Hàng 2  
message Đoàn Công Trận, message Bùi Quốc Phong, Lý Thanh Nhà, message Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Ngọc Thảo, Huỳnh Văn Hùng, message Trần Quốc Việt, Đoàn Trọng An, Châu Minh Tâm, Chung Quốc Tỉnh, Huỳnh Thanh Nhân, Lê Trần Quang, Huỳnh Văn Minh.
Hàng 1  
message Nguyễn Đình Song Nguyên, message Lê Hữu Trí, Đỗ Nguyễn Viết Linh, Nguyễn Văn Nhơn, Phạm Bá Mừng, message Võ Kim Lương, Lê Duy Tâm, Đào Ngọc Tuấn, Phan Bưu, message Lý Phước Nghĩa, Lê Phú Quí, Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Trí Đức.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6-3Lớp 6-5 next