Taberd.org
Lasan Hành Khúc
(La Tabérienne)
SH. Théophane Nguyễn Văn Kế (1912-2003)
Đây       thiếu  sinh trường  La     -  san.              Vui
xướng  lên     bài     ca          đoàn.
Cùng        tiến    bước  trên   đường
đời.                Lòng           ta     nhất  quyết   nên       người.         Theo  gương
sáng      những    bậc        đàn         anh.   Thề đoàn    kết           ta       trung
thành.        Nguyện đồng    tâm          giữ     vững       danh       trường     La -
San    chỉ      lối     soi       đường.             Ngày            nay     thi     sức     đua
tài.                Nhiệt         thành   xây   đắp   ngày        mai.              Ta   cương
quyết   tiến lên     kìa tương  lai        huy hoàng, đồng   tâm theo chí hướng ta đi
chính   đường.   Một đời     sống  thanh  cao      ta     nguyện đem ánh sáng  dìu
dắt   sinh   linh   vào hạnh   phúc         đi        không     ngừng.
Taberd.org
Hiệu đính từ bản ký âm của Bùi Ngọc Chi Nhân


Ca đoàn Suối Việt, nhạc sĩ Nguyễn Bách điều khiểnLA TABÉRIENNE

Venus de ciels divers,
Réunis à Taberd,
Demandons aux Chers Frères
Pour nos jeunes esprits,
Un peu plus de lumière,
Et pour nos cœurs unis
Un peu plus de vaillance,
Qu’ils guident notre enfance
Au trône du Grand Roi
En qui nous avons foi.
Unissons nos cœurs et nos âmes,
Qu’un noble idéal nous enflamme,
Vivons tous en fiers et vaillants chrétiens
Chantons Taberd et tous les Tabériens.

(Version officielle 1948)