Taberd.org Lasan Taberd
   

Tưởng nhớ

Các Sư Huynh
 Các Thầy Cô
 Các bạn
Tưởng nhớ
Tưởng nhớ các Sư Huynh
Đưới đây là các chi tiết chúng tôi đã thu thập được, xin báo cho chúng tôi về các thông tin mới hay điều chỉnh các sai sót. (Liên lạc)
Bạn có thể bấm lên từng tiêu đề xếp thứ tự theo ý muốn.
Tên dòng Họ và tên Ảnh Ngày sinh Ngày và nơi mất Thọ Ghi chú
adrien hoa
Adrien Hóa
Phạm Ngoc Hóa
1915-04-01
01/04/1915
2006-07-18
18/07/2006, Mai Thôn
91tHiệu trưởng 1961-1964
http://www.lasan.org/lasan-vietnam/RIP/fsc-04/adrien.htm
alfonse
Alfonse
Hoàng Sùng Ðiển
1976
1976, Việt Nam
http://www.lsvn.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=304
aloysius minh
Aloysius Minh
Đổ Văn Liên
1918-05-29
29/05/1918
2004-06-05
05/06/2004, Mai Thôn
86tHiệu trưởng 1954-1957
ambroise minh
Ambroise Minh
Huỳnh Phú
1911-03-20
20/03/1911
1992-10-01
01/10/1992, Mai Thôn
81t
amedee minh
Amédée Minh
Võ Văn Mai
1913-03-19
19/03/1913
1989-05-25
25/05/1989, Mai Thôn
76t
anselme luu
Anselme Lựu
Nguyễn Văn Dư
1897-03-04
04/03/1897
1976-06-07
07/06/1976, Mai Thôn
79t
athanase hoa
Athanase Hòa
Nguyễn Văn Mạng
1900-11-04
04/11/1900
1985-01-15
15/01/1985, Mai Thôn
85t
bonnard
Bonnard
Hồ Đình Bá
1998
1998, Maryland, USA
http://lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=145
bruno buong
Bruno Bường
Trần Văn Bằng
1917-11-14
14/11/1917
1993-12-28
28/12/1993, Mai Thôn
76t
calixte luu
Calixte Lựu
Nguyễn Văn Sang
1901-01-18
18/01/1901
1978-01-29
29/01/1978, Mai Thôn
77t
camille
Camille
Nguyễn Văn Châu
1906-07-25
25/07/1906
1987-10-21
21/10/1987, Đức Minh
81t
casimir
Casimir
Phan văn Chức
1920-03-03
03/03/1920
2008-09-11
11/09/2008, Mai Thôn
88tHiệu trưởng 1975-1976
celestin gam
Célestin Gẫm
Trần văn Giáp
1894-09-03
03/09/1894
1979-11-10
10/11/1979, Mai Thôn
85t
constance loc
Constance Lộc
Nguyễn Văn Hữu
1932-02-27
27/02/1932
1975
1975
43tMất tích
cyprien gam
Cyprien Gẫm
Trần Văn Thiên
1993
1993
Hiệu trưởng 1951-1954, 1960-1961
edmond hoan
Edmond Hoan
Nguyễn Văn Công
1915-04-01
01/04/1915
1984-05-08
08/05/1984, Mai Thôn
69t
elie hoan
Élie Hoàn
Trần Văn Khoa
1916-12-14
14/12/1916
2003-02-14
14/02/2003, Mai Thôn
87t
emmanuel trieu
Emmanuel Triệu
Lưu Văn Oai
1904-11-06
06/11/1904
1987-05-05
05/05/1987, Mai Thôn
83t
ernest hoan
Ernest Hoàn
Uôn Văn Côn
1917-07-04
04/07/1917
2004-02-13
13/02/2004, Mai Thôn
87t
felicien nghi
Félicien Nghi
Huỳnh Công Lương
1919-01-04
04/01/1919
2010-03-02
02/03/2010, Mai Thôn
91tChi tiết
genes
Genès
Nguyễn Văn Châu
1923-10-12
12/10/1923
2010-02-07
07/02/2010, Mai Thôn
87thttp://lsvn.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=736
germain hoan
Germain Hoan
Nguyễn Văn Quý
1899-12-21
21/12/1899
1980-08-08
08/08/1980, Mai Thôn
81t
humbert
Humbert
1998
1998, Paris
jean
Jean
Ngoạn (Thuần)
1981-10-30
30/10/1981, La Fayette, Louisiana
jerome
Jérôme
Nguyễn Văn Ba
1971
1971, Sài Gòn
joseph
Joseph
Lê Huề
1903-03-26
26/03/1903
1976-02-07
07/02/1976, Sài Gòn
73t
jourdain
Jourdain
Nguyễn Văn Thiện
1904-08-23
23/08/1904
2008-06-03
03/06/2008, Mai Thôn
104t
jules
Jules
Nguyễn Chí Hòa
1913-03-09
09/03/1913
2006-03-26
26/03/2006, Ban Mê Thuột
93thttp://lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=130
leonard luu
Léonard Lựu
Lương Văn Trung
1912-04-03
03/04/1912
1989-05-25
25/05/1989, Mai Thôn
77t
maurice
Maurice
Nguyễn Phú Triều
1932-10-07
07/10/1932
1993-08-25
25/08/1993, Mai Thôn
61t
pierre
Pierre
Trần Văn Nghiêm
1908-06-19
19/06/1908
2001-04-05
05/04/2001
93thttp://lsvn.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=201
sebastien thinh
Sébastien Thịnh
Lê Trung Huyến
1917-10-11
11/10/1917
1992-04-05
05/04/1992, Taberd
75t
theophile thanh liem
Theophile Thanh Liêm
Nguyễn Tịnh
1927-10-02
02/10/1927
1980-02-20
20/02/1980, Chí Hòa
53t
urbain luu
Urbain Lựu
Phạm Văn Vạn
1902-03-01
01/03/1902
1980-07-23
23/07/1980, Mai Thôn
78t
vincent
Vincent
Tôn Thọ Thường
1983-02-09
09/02/1983, Sài Gòn
Giám học các lớp 10, 11, Term.
zacharie
Zacharie
Nguyễn Tấn Kiệt
1936-02-05
05/02/1936
2010-05-10
10/05/2010, Sài Gòn
74tTưởng nhớ