Taberd.org Lasan Taberd
   

Hình ảnh

  100 năm Taberd
  Taberd ngày xưa
  Taberd ngày nay
  Hình ảnh xưa
  Kỷ vật
  Trao nhẫn thâm niên
  Hùng Tâm
  Hướng Đạo
  Nghĩa sỉ
Comita
comita
COMITA

COMITA, Comité Médicale de l'Institution Taberd - Ủy ban Y Tế Trường Lasan Taberd, là tổ chức từ thiện được thành lập và năm 1947 với mục đích giúp đồng bào nghèo bằng cách khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Thành viên của COMITA là các cựu học sinh Taberd hoạt động và làm việc trong ngành y khoa. Các đàn anh này đã phối hợp với các sư huynh của trường Taberd để thành lập các phòng khám bệnh miễn phí ở các khu dân cư nghèo cũng như đi đến những nơi bị thiên tai để xoa dịu nỗi khổ cũa của đồng bào. Kinh phí hoạt động của COMITA do các thành viên của hội cũng như phụ huynh học sinh đóng góp. Ngoài ra COMITA cũng vận động các nhà thuốc và viện bào chế tặng thuốc và đóng góp tài chánh.

Đây là một số hình ảnh từ các cuốn kỷ yếu về các sinh hoạt của COMITA.

groups/comita/53-comita-1.jpg

Niên học 1952-1953

 
groups/comita/53-comita-3.jpg

Niên học 1952-1953

 
groups/comita/59-27-comita-1.jpg

Niên học 1958-1959

 
groups/comita/59-28-comita-2.jpg

Niên học 1958-1959

 
groups/comita/60-27-comita.jpg

Niên học 1959-1960

 
groups/comita/65-150-comita.jpg

Niên học 1964-1965

 
groups/comita/65-151-comita.jpg

Niên học 1964-1965

 
groups/comita/68-69_comita-1.jpg

Niên học 1967-1968

 
groups/comita/68-69_comita-2.jpg

Niên học 1967-1968

 
groups/comita/69-70_comita-1.jpg

Niên học 1968-1969

 
groups/comita/69-70_comita-2.jpg

Niên học 1968-1969

 
groups/comita/69-70_comita-3.jpg

Niên học 1968-1969

 
groups/comita/72-16-comita.jpg

Niên học 1971-1972

 
groups/comita/73-74_comita.jpg

Niên học 1972-1973