Taberd.org Lasan Taberd
   

Liên kết

  Cảm tạ
  Liên lạc
  Các trang bạn
  Mã tiếng Việt
  Bản quyền
Trách nhiệm
  Sự riêng tư
privacy
Sự riêng tư

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn.

Tên, địa chỉ e-mail và các thông tin nhập vào trong trang web này chỉ được sử dụng vào các mục đích thông báo trước mà thôi. Chúng tôi sẽ không chuyển thông tin cá nhân nếu không được sự đồng ý của các bạn.

E-mail và thông báo chỉ được gửi theo yêu cầu của bạn. Sau khi bạn yêu cầu, bạn có thể ngưng tiếp nhận bằng cách thông báo cho chúng tôi qua chi tiết liên lạc của bạn trong các e-mail bạn đã nhận được. Nhớ ghi tên và các chi tiết liên quan của bạn và các mục đăng ký mà bạn không còn muốn tham gia.

Chúng tôi có quyền loại bỏ các bài viết, nhắn tin, góp ý, v.v. không thích hợp, kích động hay liên quan đến chính trị ngược với chủ trương của Taberd.org

Chúng tôi luôn cố gắng để bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc liên quan đến sự bảo mật, xin liên lạc với chúng tôi qua theo chi tiết trong phần Liên lạc với chúng tôi.