Taberd.org Lasan Taberd
   

Tưởng nhớ

 Các Sư Huynh
Các Thầy Cô
 Các bạn
Tưởng nhớ
Tưởng nhớ các cựu Sư Huynh và Thầy Cô
Đưới đây là các chi tiết chúng tôi đã thu thập được, xin báo cho chúng tôi về các thông tin mới hay điều chỉnh các sai sót. (Liên lạc)
Bạn có thể bấm lên từng tiêu đề xếp thứ tự theo ý muốn.
Họ và tên Ảnh Ngày và Nơi mất Ghi chú
Thầy Phạm Ngọc Quế
2009-11-16
16/11/2009, Westminster, California
dạy môn Quốc văn
Cựu SH Thịnh Lộc
2007-10-22
22/10/2007, Sài Gòn
Chuong Tran báo
Phan Thị Xuân Đang
1998-01-29
29/01/1998, Sài Gòn
con Phạm Châu báo
Thầy Trần Thiện Hoan
1976-06-05
05/06/1976, Đà Lạt
con Trần Nguyễn Thiên Huy báo
Thầy Nguyễn Văn Dậu
1994-03-03
03/03/1994, Sài Gòn
cháu Trần Nguyễn Thiên Huy báo
Trần Thị Lệ Oanh
~2000
~2000, Sài Gòn
em Trần Lệ Dung cho biết (Nguyễn Quân)
Thầy Đặng Hữu Liêu
Sài Gòn
Lý Minh Sơn báo
Thầy Trần Khắc Phục
Sài Gòn
Lý Minh Sơn báo
Thầy Lê Văn Chấp
Sài Gòn
Lý Minh Sơn báo
Thầy Tô Viết Hà
1990
1990, Sài Gòn
Thầy Châu Thành Công
2004-11-08
08/11/2004, Long An
cháu báo
Thầy Nguyễn Đức Hùng
2007
2007, Sài Gòn
Trương Thị Lành
2006
2006, Sài Gòn
Thầy Nguyễn Ruyên
Sài Gòn
Thầy Kiều Công Gia
~2000
~2000, USA
Thầy Trần Đông Bá
2007
2007, Cali, USA
Thầy Phạm Đình Thụy
Sài Gòn
Thầy Đinh Tấn Lực
2007
2007, Sài Gòn
Thầy Nguyễn Đình Cảnh
Sài Gòn
Thầy Nguyễn Công Minh
Sài Gòn
Thầy Trịnh Chuyết
Thầy Nguyễn Huy Du
http://www.luongvancan.org/cgs/cgs-D.html
Thầy Phạm Đình Huy
http://www.chanphuocliem.com/Trang_NhoVeTruongXua.asp#GS%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%C3%ACnh%20Huy
Thầy Phan Văn Long
http://chskythuatcaothang.us/Banlienlac.html
Thầy Vũ Hữu Phùng
http://www.tranluc.net/diendan/viewtopic.php?t=654&sid=77fee65c772cc26249c591fa19f4cbe0
Thầy Từ Văn Thao
http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=258163&ChannelID=14
Thầy Lê Ngọc Toản
http://www.hongoccan.com/htmls/thayco/giaosu.html
Thầy Nguyễn Ngọc Thạch
2010-10-01
01/10/2010, Sài Gòn
Thầy Nguyễn Văn Hải
2007
2007, Sài Gòn
Con Nguyễn Thị Bạch Mai báo
Thầy Phạm Từ Thứ
2011-05-18
18/05/2011, TP HCM, Việt Nam
Con Phạm Anh Tuấn báo
Thầy Bùi Đức Chu
http://www.ngosilien.org/DauDelta_NhoVeThayBuiDucChu_BuiThiBichQuyen.htm
Thầy Lê Mậu Thống
2012-07-18
18/07/2012, TP HCM, Việt Nam
Thầy Nguyễn Văn Nhàn
2013-05-02
02/05/2013, TP HCM, Việt Nam
Trần Thị Thanh
2013-06-03
03/06/2013, TP HCM, Việt Nam
Nguyễn Thị Kim Thạch
2013-12
/12/2013, TP HCM, Việt Nam
Lý Minh Sơn báo
Thầy Hoàng Tuỳ
2014-07-15
15/07/2014, TP HCM, Việt Nam
Huỳnh Ngọc Lâm báo
Thầy Châu Văn Tư
Sài Gòn
Trần Kim Tiến báo
Thầy Lâm Quang Huấn
2015-30-04
04/30/2015, Paris
Con Lâm Quang Hiệp báo
Thầy Đặng Văn Huê
2016-05-30
30/05/2016, Sài Gòn
Trần Hữu Trí báo
Cựu SH Agathon Minh Lê Văn Pháp
1976
1976, Sài Gòn
/det/agathon_phap/
Cựu SH Algibert Nguyễn Minh Cách
2002-12-24
24/12/2002, Oklahoma, USA
http://www.lasan.org/lasan-vietnam/RIP/ngaymai-gaplai.htm
Cựu SH Dominique Đoàn Văn Song
2009-03-21
21/03/2009, Sài Gòn
http://www.lasanhoingo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=168
Cựu SH Donatien Nguyễn Xuân Nhựt
2009-05-03
03/05/2009, Houston, USA
Msg 289 http://taberd7123.net/lecmessage.php
Cha Jérome Nguyễn Thanh Lãm
2002
2002, Missouri, USA
http://www.dongcong.net/QuaDoi/r_i_p.htm
Cựu SH Joseph Nguyễn Tấn Tài
Sài Gòn
Cựu SH Ligori Thành
chuyển qua dòng Phước Sơn
Cựu SH Martial Lê Văn Trí
2015-08-17
17/08/2015, Sài Gòn
Cựu SH Mathieu
Qua đời trong chuyến vượt biển năm (?)