Taberd.org Lasan Taberd
   

Các Sư Huynh
Các Sư Huynh

Đã liên lạc được

Thông tin chưa rõ

Không có kết quả tại địa chỉ cũ

Đã qua đời

Họ và TênẢnh
1SH
Adrien Phạm Ngoc Hóa
qua đời tại Mai Thôn (18-7-2006)
2Cựu SH
Agathon Lê Văn Pháp
qua đời tại Sài Gòn (1976)
3SH
Albert Nguyễn Quang Tiên
Mai Thôn, Việt Nam (http://taberd.org/det/albert_tien)
4Cựu SH
Alexis Nguyễn Thanh Như
TP HCM, Việt Nam
5SH
Alfonse Hoàng Sùng Ðiển
qua đời tại Việt Nam (1976)
6SH
Alfonse Minh
USA
7Cựu SH
Algibert Nguyễn Minh Cách
qua đời tại Oklahoma, USA (24-12-2002)
8SH
Aloysius Minh, Đổ Văn Liên
Phó Hiệu Trưởng, Giám Học các lớp 2, 3 qua đời tại Mai Thôn (5-6-2004)
9SH
Ambroise Minh
10SH
Amédée Võ Văn Mai
qua đời tại Mai Thôn (25-5-1989)
11Cha
André Nguyễn Văn Hai
12SH
Anselme Lựu, Nguyễn Văn Dư
qua đời tại Mai Thôn (7-6-1976)
13SH
Arnaud
14SH
Arthur Nguyễn Phúc Đại
Giám học các lớp 10, 11TP HCM, Việt Nam
15SH
Athanase Hòa, Nguyễn Văn Mạng
qua đời tại Mai Thôn (15-1-1985)
16Cựu SH
Bernard Tâm
USA
17SH
Bonaventure Nguyễn Văn Nghĩa
Nha Trang, Việt Nam
18SH
Bonnard Hồ Đình Bá
qua đời tại Maryland, USA (1998)
19Cựu SH
Borgia Nguyễn Chánh Đệ
TP HCM, Việt Nam
20SH
Bosco Trương Ngọc Bắc
USA
21SH
Calixte Lựu, Nguyễn Văn Sang
qua đời tại Mai Thôn (29-1-1978)
22SH
Camille Nguyễn Văn Châu
qua đời tại Đức Minh (21-10-1987)
23SH
Casimir Phan văn Chức
qua đời tại Mai Thôn (11-9-2008)
24Cựu SH
Cassien
Pháp
25SH
Célestin Gẫm, Trần văn Giáp
qua đời tại Mai Thôn (10-11-1979)
26Cựu SH
Claude Tuấn
TP HCM, Việt Nam
27Cựu SH
Clément Lợi
Canada
28SH
Constance Lộc Nguyễn Văn Hữu
qua đời năm 1975
29Cựu SH
Cung Bỉnh Duyệt, Hiền Duệ
Thụy Sĩ
30SH
Đặng Công Hầu
Pháp văn, Công Dân lớp 9, 10
31Cựu SH
Daniel Nguyễn Quốc Trạng
USA
32SH
Désiré Lê Văn Nghiêm
Hiệu TrưởngNha Trang, Việt Nam
33Cựu SH
Dominique Đoàn Văn Song
qua đời tại Sài Gòn 3/2009
34SH
Donat
35Cựu SH
Donatien Nguyễn Xuân Nhựt
qua đời tại Houston, USA (3-5-2009)
36SH
Edmond Hoan, Nguyễn Văn Công
Giám học lớp 12 qua đời tại Mai Thôn (8-5-1984)
37SH
Élie Hoàn, Trần Văn Khoa
qua đời tại Mai Thôn (14-2-2003)
38SH
Emmanuel Triệu, Lưu Văn Oai
qua đời tại Mai Thôn (5-5-1987)
39Cựu SH
Ephrem Trần Ngọc Tú
Tổng Linh HoạtTP HCM, Việt Nam (http://taberd.org/det/ephrem_tu)
40SH
Ernest Hoàn, Uôn Văn Côn
qua đời tại Mai Thôn (13-2-2004)
41SH
Félicien Huỳnh Công Lương
Hiệu Trưởng qua đời tại Mai Thôn (2-3-2010)
42SH
Ferdinand Nghi
43SH
Fidèle Thường
USA
44SH
Fortunat Trần Trọng An Phong
USA
45SH
Genès Châu
qua đời tại Mai Thôn (7-2-2010)
46Cựu SH
Georges Lê Văn Lý
47SH
Germain Hoan, Nguyễn Văn Quý
qua đời tại Mai Thôn (8-8-1980)
48SH
Hồ Quang Lộc
Sử Địa, Công Dân lớp 6-12
49SH
Humbert
qua đời tại Paris (1998)
50Cựu SH
Irénée Ninh
Việt Nam
51Cựu SH
Isidore Sĩ
Việt Nam
52SH
Jean Ngoạn, Thuần
qua đời tại La Fayette, Louisiana (30-10-1981)
53Cha
Jérome Nguyễn Thanh Lãm
qua đời tại Missouri, USA (2002)
54SH
Jérôme Nguyễn Văn Ba
qua đời tại Sài Gòn (1971)
55Cựu SH
Joachim Thuận
56SH
Joseph Lê Huề
qua đời tại Sài Gòn (7-2-1976)
57Cựu SH
Joseph Nguyễn Tấn Tài
qua đời tại Sài Gòn
58SH
Jourdain Nguyễn Văn Thiện
qua đời tại Mai Thôn (3-6-2008)
59SH
Jules Nguyễn Chí Hòa
qua đời tại Ban Mê Thuột (26-3-2006)
60SH
Lê Văn Tâm
Anh văn, Pháp văn lớp 10, 11
61SH
Léonard Lựu
62Cựu SH
Léonce Nguyễn Thế Cường
Pháp
63Cựu SH
Ligori Thành
64SH
Marcien Thiện, Nguyễn Văn Luật
Giám học các lớp 6, 7USA
65Cựu SH
Martial Lê Văn Trí
Giám học 8, 9TP HCM, Việt Nam (http://taberd.org/det/martial_tri)
66Cựu SH
Mathias
USA
67Cựu SH
Mathieu
68SH
Maurice Nguyễn Phú Triều
qua đời tại Mai Thôn (25-8-1993)
69Cựu SH
Michel Quân
USA
70SH
Nguyễn Anh Vân
Sử Địa lớp 10, 11, 12
71SH
Nguyễn Bá Lộc
Hóa Học, Toán lớp 11
72Cha
Nguyễn Hùng Oanh
Công Dân lớp 10, 11
73SH
Nguyễn Hùng Tâm
74Cựu SH
Nguyễn Ngọc Lộ
Lý Hóa lớp 12, Phòng Thí NgiệmUSA
75SH
Nguyễn Phan Anh
Pháp văn lớp 6
76Cựu SH
Nguyễn Phú Ghi
Anh VănUSA
77SH
Nguyễn Tấn Lộc
Phòng Thí Ngiệm
78Cựu SH
Pacifique Vĩnh Hà
TP HCM, Việt Nam
79Cha
Paulus Nguyễn Văn Mười
80SH
Pierre Nguyễn Văn Thành
81SH
Raphael Phan Đỉnh
USA
82Cựu SH
Roland Anh
TP HCM, Việt Nam
83SH
Salvator
84SH
Sébastien Thịnh, Lê Trung Huyến
qua đời tại Taberd (5-4-1992)
85Cựu SH
Sylvain Huỳnh Kim Quang
Tổng Linh HoạtUSA
86Cựu SH
Thanh Phước
87Cựu SH
Thanh Trung
Việt Nam
88SH
Theophile Thanh Liêm, Nguyễn Tịnh
qua đời tại Chí Hòa (20-2-1980)
89Cựu SH
Thierry Nguyễn Văn Tín
Giám họcUSA
90Cựu SH
Thịnh Lộc
qua đời tại Sài Gòn
91SH
Thomas
92SH
Trần Văn Huệ
Phòng Thí Nghiệm
93SH
Trịnh Hảo
Quốc văn lớp 12
94Cựu SH
Vân Xuyên
USA
95Cựu SH
Venance Toàn
96Cựu SH
Vénard Luy
97SH
Vial
Australia
98SH
Vincent Tôn Thọ Thường
qua đời tại Sài Gòn (9-2-1983)
99SH
Zacharie Nguyễn Tấn Kiệt
qua đời tại Việt Nam (10-5-2010)