Taberd.org Lasan Taberd
   

Hình ảnh

  100 năm Taberd
  Taberd ngày xưa
  Taberd ngày nay
  Hình ảnh xưa
  Kỷ vật
  Trao nhẫn thâm niên
Hùng Tâm
  Hướng Đạo
  Nghĩa sỉ
  Comita
hung_tam
Đoàn Hùng Tâm - Bảo Lộc - Taberd


Vài dòng giới thiệu

Đoàn Hùng Tâm là một tổ chức thiếu niên Công giáo, xuất xứ từ Pháp với đường hướng giáo dục theo châm ngôn:

Với Hùng Tâm không gì khó
À cœur vaillant rien d’impossible - Jacques Coeur.

Tại Taberd, chúng tôi không biết đoàn Hùng Tâm chính thức hoạt động vào năm nào (xin các Huynh trưởng và đoàn viên cũ bổ sung thêm). Đa số anh em chúng tôi tham gia vào khoảng 1968 dưới sự lãnh đạo của SH Thanh Trung. Kế tiếp là SH Ephrem Trần Ngọc Tú và SH Martial Lê Văn Trí. Đoàn Hùng Tâm Taberd giải tán vào năm 1974 do thiếu người lãnh đạo.

Cũng giống như học sinh Taberd, một số tương đối lớn các bạn đoàn viên Hùng Tâm Taberd không phải là Công giáo. Sinh hoạt của đoàn Hùng Tâm chủ yếu là rèn luyện tinh thần đồng đội và hướng thiện qua việc tập luyện kỷ năng, sinh hoạt, cắm trại, tham gia cứu trợ, v.v.

Lời chào: Nhất trí, Đồng tâm

Khẩu hiệu: Với Hùng Tâm không gì khó, cái khó để thắng, càng khó càng hay.

Bài ca đoàn: sẽ bổ sung sau

Đây là một số hình ảnh từ các cuốn kỷ yếu và từ các ảnh chúng tôi còn giữ lại được về các sinh hoạt của đoàn Hùng Tâm Taberd.

Bạn có thể bấm vào đây hay lên các hình để xem hình cở lớn.
groups/hung_tam/58-21-coeursvaillants.jpg

Niên học 1957-1958

 
groups/hung_tam/59-21-hung-tam.jpg

Niên học 1958-1959

 
groups/hung_tam/60-20-hungtam-1.jpg

Niên học 1959-1960 (1)

 
groups/hung_tam/60-21-hungtam-2.jpg

Niên học 1959-1960 (2)

 
groups/hung_tam/61-hungtam-1.jpg

Niên học 1960-1961 (1)

 
groups/hung_tam/61-hungtam-2.jpg

Niên học 1960-1961 (2)

 
groups/hung_tam/65-38-hung_tam.jpg

Niên học 1964-1965 (1)

 
groups/hung_tam/65-39-hung_tam.jpg

Niên học 1964-1965 (2)

 
groups/hung_tam/68-69_hung-tam-2.jpg

Niên học 1968-1969 (1)

 
groups/hung_tam/68-69_hung-tam.jpg

Niên học 1968-1969 (2)

 
groups/hung_tam/69-70_hung-tam.jpg

Niên học 1969-1970

 
groups/hung_tam/hung_tam_01.jpg

Sân trường

 
groups/hung_tam/hung_tam_02.jpg

Lễ Tuyên Hứa (70-71)

 
groups/hung_tam/hung_tam_03.jpg

Vũng Tàu 71 (1)

 
groups/hung_tam/hung_tam_04.jpg

Vũng Tàu 71 (2)

 
groups/hung_tam/hung_tam_05.jpg

Vũng Tàu 71 (3)

 
groups/hung_tam/hung_tam_06.jpg

Vũng Tàu 71 (4)

 
groups/hung_tam/hung_tam_07.jpg

Vũng Tàu 71 (5)

 
groups/hung_tam/hung_tam_08.jpg

Vũng Tàu 71 (6)

 
groups/hung_tam/hung_tam_09.jpg

Cứu trợ chiến nạn 72, Bình Dương

 
groups/hung_tam/hung_tam_10.jpg

Tăng Kiên, Trần Thanh Toàn và Trịnh Bửu Sơn và chiếc xe Cady.