Taberd.org Lasan Taberd
   

Hình ảnh

  100 năm Taberd
  Taberd ngày xưa
  Taberd ngày nay
  Hình ảnh xưa
  Kỷ vật
  Trao nhẫn thâm niên
Hùng Tâm
  Hướng Đạo
  Nghĩa sỉ
  Comita
hung_tam
Đoàn Hùng Tâm - Bảo Lộc - Taberd

Lễ Tuyên Hứa (70-71)

Liễu Ngọc Hân (quay lưng), Trần Thanh Toàn, Châu Xiên Bàn,
SH Martial Lê Văn Trí, Nguyễn Tấn Thời, Lê Việt Quang
previous Hình trướcMục lụcHình kế tiếp next
12
previous Hình trướcMục lụcHình kế tiếp next