Taberd.org Lasan Taberd
   

Hình ảnh

  100 năm Taberd
  Taberd ngày xưa
  Taberd ngày nay
  Hình ảnh xưa
  Kỷ vật
Trao nhẫn thâm niên
  Hùng Tâm
  Hướng Đạo
  Nghĩa sỉ
  Comita
Tham nien
Trao nhẫn thâm niên


Năm 1974

Mổi năm trường Taberd đều trao tặng quà kỷ niệm cho các học sinh học trọn 12 năm tại trường. Năm 1974, các bạn đó được trường trao tặng nhẫn thâm niên để kỷ niệm những năm tháng học tại trường.

tham_nien_64
SH Félicien Huỳnh Công Lương trao nhẫn thâm niên cho các bạn năm 1974.

Năm 1976

Sau năm 1975 nhà trường không còn tự do hoạt động, nhưng đễ giữ vững truyền thống, một buổi lể trao nhẩn thâm niên đã được tổ chức không chính thức vào giữa năm 1976 tại nhà bạn Phan Tiến Hỷ (trong thời gian đó hầu như tất cả các sinh hoạt đều phải làm chui).

Trong buổi lể nhỏ nhưng rất cảm động này, các SH Félicien Huỳnh Công LươngCasimir Phan văn Chức đại điện trường trao nhẫn và bằng lưu niệm cho các bạn đã học 12 năm tại trường. Trong hoàn cảnh thiếu thốn nhà trường chỉ còn bốn chiếc nhẩn thâm niên nên các bạn phải thay phiên nhau mà nhận.

Dưới đây là hai tấm hình của buổi lễ này do bạn Trần Sư Tứ gởi tặng

tham_nien_76_2
SH Felicien Huỳnh Công Lương trao nhẫn thâm niên năm 1976.
tham_nien_76_1
SH Casimir Phan văn Chức trao bằng lưu niệm năm 1976.