Taberd.org Lasan Taberd
   

pictures
Các Sư Huynh và Thầy Cô

Frère Albert Nguyễn Quang Tiên

frere_albert frere_albert
La San Mai Thôn, 2009
Up Đầu trang

Frère Marcien Nguyễn Văn Luật

marcien_luat marcien_luat
frere_marcien_2010_2
Đình Chuẩn, Dương Quang Khải, Frère Marcien Thiện,
Nguyễn Phước Hiển, Hà Gia HòaLê Thanh Cần
(30 tháng 5, 2010 tại San Diego, California)
Up Đầu trang

Thầy (Frère) Martial Lê Văn Trí

martial_tri martial_tri
Hình chụp tại nhà, 11 tháng 4 năm 2010
frere_martial_2010_2
Tết Canh Dần: Trần Văn Ánh, Đỗ Bá Cảnh, Thầy (Frère) Martial Trí, Huỳnh Ngọc Lâm.
frere_martial_11-4-2010_1.jpg
11 tháng 4 năm 2010
Võ Long Hải, Lưu Thành Hiếu, Lý Minh Sơn, Thầy (Frère) Martial Trí, Nguyễn Hữu Đức.
Up Đầu trang

Thầy (Frère) Ephrem Trần Ngọc Tú

ephrem_tu ephrem_tu
Tại nhà riêng, 2009
Up Đầu trang

Thầy (Frère) Roland Anh

roland_anh   roland_anh
roland_and
Với các bạn Taberd 76 trước cổng trường, 23 tháng 1, 2010
Up Đầu trang

Cô Nguyễn Thị Kim Thạch

Co Thach   Co Thach
Co Thach
Võ Long Hải, Huỳnh Ngọc Lâm, Lý Minh Sơn,
Nguyễn Thị Kim Thạch, Lê Đình DũngĐỗ Bá Cảnh
Co Thach
Võ Long Hải, Phạm Đình Nguyên, Lý Minh Sơn,
Nguyễn Thị Kim Thạch, Lê Đình DũngĐỗ Bá Cảnh
(9 tháng 5, 2010 tại Sài Gòn)
Up Đầu trang

Thầy Nguyễn Kim Tiếng

nguyen_kim_tieng   nguyen_kim_tieng
tham_thay_tieng
La Thu Chinh, Phạm Đình Nguyên, Huỳnh Ngọc Lâm, Thầy Nguyễn Kim Tiếng,
Nguyễn Trịnh Lương, Vũ Văn ChínhLý Minh Sơn
(30 tháng 5, 2010 tại Sài Gòn)
Up Đầu trang

Thầy Hồ Tích Đức

ho_tich_duc_74 ho_tich_duc_2010
Tại nhà riêng, 27 tháng 6 năm 2010
Up Đầu trang

Thầy Hoàng Tùy

hoang_tuy_74 hoang_tuy_2010
Tại nhà riêng, 27 tháng 6 năm 2010
Up Đầu trang

Thầy Nguyễn Ngọc Xương

nguyen_ngoc_xuong_74 nguyen_ngoc_xuong_2010
Tại nhà riêng, 27 tháng 6 năm 2010
Up Đầu trang

Thầy Phạm Văn Lê

pham_van_le
Tại nhà riêng, 27 tháng 6 năm 2010
Up Đầu trang

Cô Nguyễn Thị Tính

nguyen_thi_tinh nguyen_thi_tinh
Tại nhà riêng, 27 tháng 6 năm 2010
Up Đầu trang

Cô Nguyễn Trọn Lành

nguyen_tron_lanh
Tại nhà riêng, 27 tháng 6 năm 2010
Up Đầu trang

Cô Trần Thị Bích Thủy

tran_thi_bich_thuy
Tại nhà riêng, 29 tháng 6 năm 2010
Up Đầu trang

Cô Đoàn Thị Mỹ Huệ

doan_thi_my_hue
Tại nhà riêng, 29 tháng 6 năm 2010
Up Đầu trang

Thầy Nguyễn Khắc Đoàn

nguyen_khac_doan nguyen_khac_doan
Tại nhà riêng, tháng 7 năm 2010
Up Đầu trang

Thầy Cao Huy Tấn

cao_huy_tan cao_huy_tan
Tại nhà riêng, tháng 7 năm 2010
Up Đầu trang

Thầy Huỳnh Kim Thoại

huynh_kim_thoai
Tại nhà riêng, tháng 7 năm 2010
Up Đầu trang