Taberd.org Lasan Taberd
   

Lịch sử

 Vài dòng lịch sử
Ngược dòng thời gian
 Quí vị Hiệu Trưởng
Ngược dòng
Ngược dòng thời gian
centenary
TABERD DANH HIỆU TRƯỜNG LÀ TÊN ĐỨC CHA TABERD, VỊ GIÁM MỤC TIÊN KHỞI NAM PHẦN (1830 - 1840)
1874 LM Henrie - Thérèse Alexandre Juhel des Isles de KERLAN, Hội thừa sai Ba Lê, mua lại các dinh cũ của các quan Toàn quyền để lập một trường cho các trẻ em mồ côi lai, trên địa điểm của Taberd ngày nay.
1877 LM De Kerlan qua đời, LM Joubert kế vị điều khiển trường.
1887 LM Mossard (sau này là Giám mục) khởi công xây cất dãy nhà bên phải và bắt đầu thâu nhận học sinh Việt.
1890 Theo lời yêu cầu của Đức Cha Colombert, SH Ivarch Louis cùng chín SH khác ở Pháp qua lãnh trách nhiệm điều khiển trường.
1895 Xây dãy nhà bên trái.
1897 Hoàng đế Thành Thái và toàn quyền Doumer viếng thăm trường.
1902 Quan Thượng Thư Bộ Lại viếng trường và gởi các con theo học tại trường
1907 Mua lại dãy nhà đường Gia Long thuộc Bảo Tàng Viện dùng làm lớp cho ban Pháp và lưu sinh ở.
1932 LM Nguyễn Bá Tòng, Tuyên Úy được tấn phong Giám Mục. SH Phụ Quyền Junien-Victor viếng trường.
1943 Phi cơ Mỹ ném bom Sài Gòn, Ban Trung và Tiễu học tạm dời sang Chủng Viện, đại lộ Cường Để.
1945 Sài Gòn bị oanh tạc dữ dội, ban Tiểu học di tản lên Thủ Đức, ban Trung học vễ Mỹ Tho và ban Cao Đẳng Tiểu học xuống Sóc Trăng.
1946 Hồi cư về trường cũ.
SH Phụ Quyền Zacharias viếng trường.
1948 Tam nhật mừng Chân Phước Bénilde.
Nhà nguyện được tân trang.
Chương trình Cao Đẵng Tiểu học được chuyển dần sang Trung học chuyên khoa.
1951 Mừng 300 năm thành lập dòng Gioan Lasan.
1952 Mở thêm ban Thương mại.
1954 Tiếp nhận tạm 1200 gia đình di cư sau Hiệp định Genève.
Giáo phận Sài Gòn chuyễn nhượng quyền sở hữu Taberd cho dòng Lasan.
1957 Đại hội Học sinh các trường Công Giáo Thủ Đô tại sân Tao Đàn.
1959 Đức Hồng Y Agagiannian, SH Phụ Quyền Lawrence O'Toole viếng trường. Lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất hai dãy nhà mới và Thính đường.
1963 SH Tổng quyền Nicet Joseph viếng trường.
1966 Đạn bích kích pháo của VC rơi vào nhà nguyện, gây tử thương cho SH Patrice.
1967 100 năm các SH Lasan tại Việt Nam.
1968 Hỏa tiễn VC rơi vào dãy lầu cũ Hai Bà Trưng.
1969 SH Tổng Quyền Charles Henry viếng trường.
1972 SH Tổng Phụ Quyền Pablo Basterrechea viếng thăm.
1974 Bách chu niên thành lập LASAN TABERD
Trích kỷ yếu Lasan Taberd 1974