Taberd.org Taberd.org

Ngày Lasan Hội Ngộ 8-8-2010

Xem hình tự động     Xem hình cở lớn
img_4096_320.jpg
Khán đài chính
img_4064_320.jpg
Cựu SH Ephrem Trần Ngọc Tú, (...)
img_4080_320.jpg
Trước giờ Khai Mạc
img_4081_320.jpg
Trước giờ Khai Mạc
img_4092_320.jpg
Trước giờ Khai Mạc
img_4093_320.jpg
Trước giờ Khai Mạc
img_4099_320.jpg
Trước giờ Khai Mạc
img_4125_320.jpg
Trước giờ Khai Mạc
img_4100_320.jpg
Thầy Nguyễn Kim Tiếng gặp Thầy Quách Đình Tú
img_4205_320.jpg
Trước giờ Khai Mạc
img_4137_320.jpg
Taberd76 tham gia dự án Nhớ ơn Sư Huynh và Thầy Cô
img_4136_320.jpg
Taberd76 tham gia dự án Nhớ ơn Sư Huynh và Thầy Cô
img_4138_320.jpg
Taberd76 tham gia dự án Nhớ ơn Sư Huynh và Thầy Cô
img_4223_320.jpg
Sư Huynh Giám Tỉnh phát biểu Khai Mạc Lasan Hội Ngộ
img_4230_320.jpg
Sư Huynh Giám Tỉnh
img_4171_320.jpg
Đồng ca Lasan Hành Khúc
img_4173_320.jpg
Đồng ca Lasan Hành Khúc
img_4174_320.jpg
Đồng ca Lasan Hành Khúc
img_4175_320.jpg
Đồng ca Lasan Hành Khúc
img_4177_320.jpg
Đồng ca Lasan Hành Khúc
img_4178_320.jpg
Đồng ca Lasan Hành Khúc
img_4180_320.jpg
Đồng ca Lasan Hành Khúc
img_4182_320.jpg
Mặc niệm các Sư Huynh, Thầy cô và cựu học sinh đã qua đời
img_4183_320.jpg
Mặc niệm các Sư Huynh, Thầy cô và cựu học sinh đã qua đời
image011_320.jpg
Vinh danh các Sư Huynh "cổ thụ" của dòng Lasan
img_4242_320.jpg
Vinh danh các Sư Huynh "cổ thụ" của dòng Lasan
img_4243_320.jpg
Vinh danh các Sư Huynh "cổ thụ" của dòng Lasan
img_4244_320.jpg
Vinh danh các Sư Huynh "cổ thụ" của dòng Lasan
img_4260_320.jpg
Vinh danh các Sư Huynh "cổ thụ" của dòng Lasan
img_4259_320.jpg
Vinh danh các Sư Huynh "cổ thụ" của dòng Lasan
img_4210_320.jpg
Vinh danh các Thầy Cô
img_4211_320.jpg
Vinh danh các Thầy Cô
img_4212_320.jpg
Vinh danh các Thầy Cô
img_4217_320.jpg
Tặng Hoa Thầy Cô
img_4218_320.jpg
Tặng Hoa Thầy Cô
img_4219_320.jpg
Tặng Hoa Thầy Cô
img_4221_320.jpg
Tặng Hoa Thầy Cô
img_4222_320.jpg
Tặng Hoa Thầy Cô
img_4267_320.jpg
Ban nhạc Suối Việt do anh Nguyễn Bách (Taberd74) phụ trách
img_4268_320.jpg
Ban nhạc Suối Việt do anh Nguyễn Bách (Taberd74) phụ trách
img_4269_320.jpg
Ban nhạc Suối Việt do anh Nguyễn Bách (Taberd74) phụ trách
img_4280_320.jpg
Văn nghệ
img_4285_320.jpg
Múa Lâm Thon
img_4287_320.jpg
Thầy Cô và học sinh cùng dự tiệc
img_4288_320.jpg
Thầy Cô và học sinh cùng dự tiệc
img_4289_320.jpg
Thầy Cô và học sinh cùng dự tiệc
img_4290_320.jpg
Thầy Cô và học sinh cùng dự tiệc
img_4291_320.jpg
Thầy Cô và học sinh cùng dự tiệc
img_4292_320.jpg
Thầy Cô và học sinh cùng dự tiệc
img_4293_320.jpg
Thầy Cô và học sinh cùng dự tiệc
img_4294_320.jpg
Thầy Cô và học sinh cùng dự tiệc
img_4299_320.jpg
Thầy Cô và học sinh cùng dự tiệc
img_4300_320.jpg
Thầy Cô và học sinh cùng dự tiệc
img_4301_320.jpg
Thầy Cô và học sinh cùng dự tiệc