Taberd.org Taberd.org
intro 
Tổng kết dự án Nhớ ơn các Sư Huynh và Thầy CôDự án "Nhớ ơn các Sư Huynh và Thầy Cô" đã chính thức kết thúc.

Nhóm điều hành dự án đã có một bản báo cáo tổng kết về quá trình thực hiện dự án. Báo cáo này ghi nhận sự tham gia và đóng góp của các bạn vào dự án và các ưu khuyết điểm của dự án.

Xin mời các Sư Huynh, Thầy Cô và các bạn xem và tải về theo liên kết này:Kính xin các Sư Huynh và Thầy Cô và mời các bạn cựu học sinh gởi các nhận xét và góp ý đến editors@taberd.org