Taberd.org Taberd.org
Thay_co
Các Sư Huynh và Thầy Cô đã qua đời đến ngày 04 tháng 01 năm 2018
Tổng số Sư Huynh và Thầy Cô:  554
 • index Xem    -
  Đã liên lạc được:  98
 • index Xem    -
  Thông tin chưa rõ:  40
 • index Xem    -
  Không có kết quả tại địa chỉ cũ:  56
 • index Xem    -
  Đã qua đời:  75
Trang này sẽ được cập nhật khi Taberd.org nhận được chi tiết mới

Các Sư Huynh và cựu Sư Huynh

Họ và TênẢnhKết quả
1SH
Adrien Phạm Ngoc Hóa
qua đời tại Mai Thôn (18-7-2006)
2Cựu SH
Agathon Lê Văn Pháp
qua đời tại Sài Gòn (1976)
3SH
Alfonse Hoàng Sùng Ðiển
qua đời tại Việt Nam (1976)
4Cựu SH
Algibert Nguyễn Minh Cách
qua đời tại Oklahoma, USA (24-12-2002)
5SH
Aloysius Minh, Đổ Văn Liên
Phó Hiệu Trưởng, Giám Học các lớp 2, 3 qua đời tại Mai Thôn (5-6-2004)
6SH
Amédée Võ Văn Mai
qua đời tại Mai Thôn (25-5-1989)
7SH
Anselme Lựu, Nguyễn Văn Dư
qua đời tại Mai Thôn (7-6-1976)
8SH
Athanase Hòa, Nguyễn Văn Mạng
qua đời tại Mai Thôn (15-1-1985)
9SH
Bonnard Hồ Đình Bá
qua đời tại Maryland, USA (1998)
10SH
Calixte Lựu, Nguyễn Văn Sang
qua đời tại Mai Thôn (29-1-1978)
11SH
Camille Nguyễn Văn Châu
qua đời tại Đức Minh (21-10-1987)
12SH
Casimir Phan văn Chức
qua đời tại Mai Thôn (11-9-2008)
13SH
Célestin Gẫm, Trần văn Giáp
qua đời tại Mai Thôn (10-11-1979)
14SH
Constance Lộc Nguyễn Văn Hữu
qua đời năm 1975
15Cựu SH
Dominique Đoàn Văn Song
qua đời tại Sài Gòn 3/2009
16Cựu SH
Donatien Nguyễn Xuân Nhựt
qua đời tại Houston, USA (3-5-2009)
17SH
Edmond Hoan, Nguyễn Văn Công
Giám học lớp 12 qua đời tại Mai Thôn (8-5-1984)
18SH
Élie Hoàn, Trần Văn Khoa
qua đời tại Mai Thôn (14-2-2003)
19SH
Emmanuel Triệu, Lưu Văn Oai
qua đời tại Mai Thôn (5-5-1987)
20SH
Ernest Hoàn, Uôn Văn Côn
qua đời tại Mai Thôn (13-2-2004)
21SH
Félicien Huỳnh Công Lương
Hiệu Trưởng qua đời tại Mai Thôn (2-3-2010)
22SH
Genès Châu
qua đời tại Mai Thôn (7-2-2010)
23SH
Germain Hoan, Nguyễn Văn Quý
qua đời tại Mai Thôn (8-8-1980)
24SH
Humbert
qua đời tại Paris (1998)
25SH
Jean Ngoạn, Thuần
qua đời tại La Fayette, Louisiana (30-10-1981)
26Cha
Jérome Nguyễn Thanh Lãm
qua đời tại Missouri, USA (2002)
27SH
Jérôme Nguyễn Văn Ba
qua đời tại Sài Gòn (1971)
28SH
Joseph Lê Huề
qua đời tại Sài Gòn (7-2-1976)
29Cựu SH
Joseph Nguyễn Tấn Tài
qua đời tại Sài Gòn
30SH
Jourdain Nguyễn Văn Thiện
qua đời tại Mai Thôn (3-6-2008)
31SH
Jules Nguyễn Chí Hòa
qua đời tại Ban Mê Thuột (26-3-2006)
32Cựu SH
Ligori Thành
33Cựu SH
Mathieu
34SH
Maurice Nguyễn Phú Triều
qua đời tại Mai Thôn (25-8-1993)
35SH
Sébastien Thịnh, Lê Trung Huyến
qua đời tại Taberd (5-4-1992)
36SH
Theophile Thanh Liêm, Nguyễn Tịnh
qua đời tại Chí Hòa (20-2-1980)
37Cựu SH
Thịnh Lộc
qua đời tại Sài Gòn
38SH
Vincent Tôn Thọ Thường
qua đời tại Sài Gòn (9-2-1983)
39SH
Zacharie Nguyễn Tấn Kiệt
qua đời tại Việt Nam (10-5-2010)

Các Thầy Cô

Họ và TênẢnhKết quả
1Thầy
Bùi Đức Chu
2Thầy
Châu Thành Công
Quốc văn lớp 9 qua đời 8/11/2004 tại Long An
3Thầy
Châu Văn Tư
Toán, Lý Hóa lớp 6, 7
4Thầy
Đặng Hữu Liêu
Thể dục lớp 6, 7, 8, 9
5Thầy
Đinh Tấn Lực
6Thầy
Hoàng Tùy
Quốc văn, Sử Địa lớp 8, 9Australia
7Thầy
Kiều Công Gia
qua đời tại Hoa Kỳ (~2000)
8Thầy
Lê Mậu Thống
Toán lớp 12TP HCM, Việt Nam
9Thầy
Lê Ngọc Toản
10Thầy
Lê Văn Chấp
Thể dục lớp 6, 7, 8, 9 qua đời tại Sài Gòn
11Thầy
Nguyễn Công Minh
12Thầy
Nguyễn Đình Cảnh
mất năm 2008
13Thầy
Nguyễn Đức Hùng
Quốc văn lớp 10 qua đời tại Sài Gòn (2007)
14Thầy
Nguyễn Huy Du
15Thầy
Nguyễn Ngọc Thạch
qua đời tại Việt Nam (1-10-2010)
16Thầy
Nguyễn Ruyên
Toán, Quốc văn lớp 4
17
Nguyễn Thị Kim Thạch
Toán, Lý Hóa lớp 6TP HCM, Việt Nam
18Thầy
Nguyễn Văn Dậu
qua đời tại Sài Gòn
19Thầy
Nguyễn Văn Hải
Nhạc, Violon qua đời tại Sài Gòn (2007)
20Thầy
Nguyễn Văn Nhàn
Toán, Quốc văn lớp 3TP HCM, Việt Nam
21Thầy
Phạm Đình Huy
22Thầy
Phạm Đình Thụy
Sinh Hoạt lớp 5
23Thầy
Phạm Ngọc Quế
Quốc văn qua đời tại Westminster, California (16-11-2009)
24Thầy
Phạm Từ Thứ
qua đời ngày 18 tháng 5, 2011 tại TP HCM Việt Nam
25
Phan Thị Xuân Đang
qua đời ngày 29-01-1998 tại Việt Nam
26Thầy
Phan Văn Long
27Thầy
Tô Viết Hà
Triết lớp 12 qua đời tại Sài Gòn (1990)
28Thầy
Trần Đông Bá
Lý hóa & Vạn vật lớp 9, 10 qua đời tại Mỹ (1999)
29Thầy
Trần Khắc Phục
Thể dục
30
Trần Thị Lệ Oanh
Pháp văn lớp 6 qua đời tại Sài Gòn (~2000)
31
Trần Thị Thanh
Các môn Lớp 3TP HCM, Việt Nam (qua đời ngày 03, tháng 06/2013 )
32Thầy
Trần Thiện Hoan
qua đời tại Đà Lạt (1976)
33Thầy
Trịnh Chuyết
34
Trương Thị Lành
qua đời tại Sài Gòn (2006)
35Thầy
Từ Văn Thao
36Thầy
Vũ Hữu Phùng
Toán lớp 7