Taberd.org Taberd.org
Thay_co
Các Sư Huynh và Thầy Cô đã liên lạc được đến ngày 04 tháng 01 năm 2018
Tổng số Sư Huynh và Thầy Cô:  554
 • index Xem    -
  Đã liên lạc được:  98
 • index Xem    -
  Thông tin chưa rõ:  40
 • index Xem    -
  Không có kết quả tại địa chỉ cũ:  56
 • index Xem    -
  Đã qua đời:  75
Trang này sẽ được cập nhật khi Taberd.org nhận được chi tiết mới

Các Sư Huynh và cựu Sư Huynh

Họ và TênẢnhKết quả
1SH
Albert Nguyễn Quang Tiên
Mai Thôn, Việt Nam (http://taberd.org/det/albert_tien)
2Cựu SH
Alexis Nguyễn Thanh Như
TP HCM, Việt Nam
3SH
Arthur Nguyễn Phúc Đại
Giám học các lớp 10, 11TP HCM, Việt Nam
4SH
Bonaventure Nguyễn Văn Nghĩa
Nha Trang, Việt Nam (lasanbinhcang@gmail.com)
5Cựu SH
Borgia Nguyễn Chánh Đệ
TP HCM, Việt Nam (kimlong342@yahoo.com)
6SH
Bosco Trương Ngọc Bắc
USA (boscotruong@yahoo.com)
7Cựu SH
Claude Tuấn
TP HCM, Việt Nam
8SH
Désiré Lê Văn Nghiêm
Hiệu TrưởngNha Trang, Việt Nam (desirelvn@yahoo.com)
9Cựu SH
Ephrem Trần Ngọc Tú
Tổng Linh HoạtTP HCM, Việt Nam (http://taberd.org/det/ephrem_tu)
10SH
Fidèle Thường
USA (brofid118@yahoo.com)
11SH
Fortunat Trần Trọng An Phong
USA (frerephong@gmail.com)
12Cựu SH
Irénée Ninh
Việt Nam
13SH
Marcien Thiện, Nguyễn Văn Luật
Giám học các lớp 6, 7USA (luatnguyen96@yahoo.com)
14Cựu SH
Martial Lê Văn Trí
Giám học 8, 9TP HCM, Việt Nam (http://taberd.org/det/martial_tri)
15Cựu SH
Michel Quân
USA (michelngyn@yahoo.com)
16Cựu SH
Nguyễn Phú Ghi
Anh VănUSA (yenguy191012@yahoo.com )
17Cựu SH
Pacifique Vĩnh Hà
TP HCM, Việt Nam
18SH
Raphael Phan Đỉnh
USA (rphandinh@dlsi.org)
19Cựu SH
Roland Anh
TP HCM, Việt Nam
20Cựu SH
Thierry Nguyễn Văn Tín
Giám họcUSA (tinvnguyen@mail.com)

Các Thầy Cô

Họ và TênẢnhKết quả
1Thầy
Bùi Đức Mậu
Sử Địa lớp 8Australia (buidm@yahoo.com.au)
2
Bùi Thị Cúc
TP HCM, Việt Nam
3
Bùi Thị Xuân Trang
Australia
4Thầy
Bùi Vi Thiện
USA (buivthien@yahoo.com)
5Thầy
Cam Duy Lễ
TP HCM, Việt Nam
6Thầy
Cao Huy Tấn
Hóa Học lớp 11TP HCM, Việt Nam
7
Cao Thị Tuyết
Lý Hóa lớp 7, 8TP HCM, Việt Nam
8Thầy
Chu Phạm Ngọc Sơn
TP HCM, Việt Nam
9
Chu Thị Vân Anh
Các môn lớp 5TP HCM, Việt Nam
10
Chu Tuyết Anh
TP HCM, Việt Nam
11Thầy
Cù An Hưng
TP HCM, Việt Nam
12Thầy
Cung Nhật Tân
Sử Địa, Công Dân lớp 11USA (tanngac@yahoo.com)
13Thầy
Đan Khắc Doãn
Quốc Văn lớp 9TP HCM, Việt Nam (ngoc.do@argroup.com.vn)
14Thầy
Đặng Thần Miễn
Triết lớp 12TP HCM, Việt Nam
15Thầy
Đặng Thừa Kiểm
Toán lớp 7TP HCM, Việt Nam
16Thầy
Đậng Văn Huê
Thể dục lớp 6, 7, 8, 9TP HCM, Việt Nam (qua thầy Trần Văn Hồng )
17Thầy
Đặng Văn Liệt
Toán lớp 8TP HCM, Việt Nam (dangvanliet@gmail.com )
18
Đào Thị Viên
TP HCM, Việt Nam
19Thầy
Đỗ Nguyên Luân
TP HCM, Việt Nam
20
Đoàn Thị Mỹ Huệ
Toán lớp 4TP HCM, Việt Nam
21Thầy
Đống Văn Quan
Toán lớp 9Australia (qvdong2000@yahoo.com)
22Thầy
Dương Văn Hùng
USA (bcduong01@gmail.com)
23Thầy
Giang Ngọc Huy
Toán lớp 12USA
24Thầy
Hà Ngọc Cư
Toán lớp 10USA
25Thầy
Hồ Đình Mai
Australia
26Thầy
Hồ Tích Đức
Pháp văn lớp 5TP HCM, Việt Nam
27Thầy
Hoàng Trọng Hùng
Anh văn lớp 8TP HCM, Việt Nam
28Thầy
Huỳnh Kim Thoại
TP HCM, Việt Nam
29Thầy
Lê Hữu Hiền
Quốc văn lớp 12USA
30Thầy
Lê Minh Ngữ
Hội họa lớp 8, 9TP HCM, Việt Nam (leminhngu155@vnn.vn)
31Thầy
Lê Như Dực
Sử Địa lớp 10, 11TP HCM, Việt Nam
32
Lê Thị Hồng Diệp
France
33
Lê Thị Như
Quốc văn, Pháp văn lớp 5TP HCM, Việt Nam (lethuythuyle@yahoo.com)
34Thầy
Lê Văn Chưởng
Quốc văn lớp 12TP HCM, Việt Nam
35Thầy
Lê Văn Thống
Pháp văn lớp 10Việt Nam
36
Luu Thị Diệu Minh
Sinh hoạt lớp 3TP HCM, Việt Nam
37Thầy
Lý Vĩnh Bê
Vật lý lớp 12TP HCM, Việt Nam
38Thầy
Mã Tấn Bửu
Thể dục lớp 6, 7, 8, 9TP HCM, Việt Nam (qua thầy Trần Văn Hồng )
39Thầy
Nguyễn Bá Nhiều
Toán Lý Hóa lớp 11TP HCM, Việt Nam
40Thầy
Nguyễn Duy Định
Vật Lý lớp 11USA (dinhnguyen04@yahoo.com)
41Thầy
Nguyễn Khắc Đoàn
Sử Địa lớp 8TP HCM, Việt Nam (jeandoan@hcm.vnn.vn)
42Thầy
Nguyễn Kim Tiếng
Lý Hóa, Thực tập lớp 6-11TP HCM, Việt Nam (kimnguyenmartin@yahoo.com)
43Thầy
Nguyễn Ngọc Lâm
Lý Hóa lớp 10, 11USA
44Thầy
Nguyễn Ngọc Xương
Quốc văn lớp 6TP HCM, Việt Nam
45Thầy
Nguyễn Như Hùng
Vạn Vật lớp 8USA (nghn05@yahoo.com )
46Thầy
Nguyễn Thành Hải
Quốc văn, Sử lớp 6, 7TP HCM, Việt Nam
47
Nguyễn Thị Chín
Hội họaUSA (thầy Lê Minh ngữ có chi tiết )
48
Nguyễn Thị Lệ Mỹ
TP HCM, Việt Nam
49
Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Canada
50
Nguyễn Thị Song Hà
Toán, Vạn Vật lớp 6, 7USA (songha66@yahoo.com)
51
Nguyễn Thị Tính
Toán, Việt văn, T.Thức lớp 4TP HCM, Việt Nam
52Thầy
Nguyễn Toản Nhung
TP HCM, Việt Nam
53Thầy
Nguyễn Tri Lý
USA ( lytheusa@yahoo.com)
54
Nguyễn Trọn Lành
Anh văn lớp 4TP HCM, Việt Nam (tronlanhhoahieu@yahoo.com)
55Thầy
Nguyễn Văn Chiển
Toán lớp 12TP HCM, Việt Nam
56Thầy
Nguyễn Văn Phước
Toán, Vạn Vật lớp 7France (haiphuoc47@yahoo.fr)
57Thầy
Nguyễn Văn Tới
Pháp văn lớp 9USA (toinguyen@hotmail.com )
58Thầy
Nhị Long
USA (nhilongnhilangson@gmail.com)
59
Phạm Bích Lan
Canada (marieblp@gmail.com)
60
Phạm Thi Thanh Tâm
Anh văn lớp 2TP HCM, Việt Nam
61Thầy
Phạm Văn Lê
Vạn vật lớp 9TP HCM, Việt Nam
62Thầy
Quách Đình Tú
TP HCM, Việt Nam
63
Thái Thị Thu Hà
Khoa học lớp 4, 5USA
64Thầy
Trần Công Thắng
Thực tập lớp 6-11TP HCM, Việt Nam
65Thầy
Trần Đạo
Toán lớp 10USA (dao.tran31@yahoo.com)
66Thầy
Trần Đức Quý
TP HCM, Việt Nam
67Thầy
Trần Kim Quế
Vạn vật lớp 12Germany (buingocyen1@googlemail.com)
68
Trần Mai Nguyệt
Toán, Quốc văn, Thường thức lớp 4TP HCM, Việt Nam
69
Trần Thị Bich Thủy
Các môn Lớp 2TP HCM, Việt Nam
70
Trần Thị Kim Cúc
Quốc Văn & Toán lớp 4TP HCM, Việt Nam
71Thầy
Trần Trọng Sanh
USA (transanh@verizon.net)
72Thầy
Trần Văn Hồng
Thể dục lớp 6, 7, 8, 9TP HCM, Việt Nam
73Thầy
Trần Văn Thuận
Pháp văn lớp 9-10USA (stran@smlexus.com)
74
Trương Thị Nhạn Tình
Âm nhạc lớp 4TP HCM, Việt Nam
75Thầy
Trương Văn Ngự
Hội họa, Công Dân lớp 8USA (ktslamdepchodoi@yahoo.com)
76Thầy
Võ Văn Mậu
Quốc văn, Công Dân lớp 6, 7Việt Nam (mauvo1111@yahoo.com)
77Thầy
Vũ Văn Tuyên
Các môn lớp 3TP HCM, Việt Nam
78Thầy
Vương Quang Trí
TP HCM, Việt Nam