Taberd.org Taberd.org
intro 
Thực hiện dự án Nhớ ơn các Sư Huynh và Thầy Cô

Mục đích

Đây là một dự án ngắn ngày với mục đích:
 • Tìm và liên lạc với các Sư Huynh và Thầy Cô hiện sinh sống tại Việt Nam qua danh sách và địa chỉ của ban Giảng Huấn Lasan Taberd năm 1975 vừa tìm lại được.
 • Kính mời những Thầy Cô đã liên lạc được tham gia Lasan Hội Ngộ 2010.
 • Giữ mối liên lạc và lập chương trình thăm viếng các Sư Huynh và Thầy Cô trong tương lai.
 • Cập nhật chi tiết về các Sư Huynh và Thầy Cô liên lạc được.
 • Thông báo cho các bạn cựu học sinh Taberd về chi tiết có được về các Sư Huynh và Thầy Cô.

Kinh phí dự trù

Kinh phí dự trù cho dự án là 20 triệu đồng VN do các bạn cựu học sinh Taberd đóng góp với kế hoạch sử dụng như sau:

 • Mời các Thầy Cô đã liên lạc được và có khả năng tham dự đại hội: 500,000 DVN (lệ phí đại hội, đưa đón và quà tặng) cho mỗi Thầy Cô.
 • Chi phí cho các bạn Taberd VN tìm và liên lạc với các Thầy Cô
 • Số tiền thu được từ dự án này không sử dụng hết sẽ dành cho việc thăm viếng và quà tặng cho Thầy Cô trong các dịp lể trong tương lai.


Thực hiện


Thân mời các bạn có điều kiện tham gia vào các công tác của dự án:
 • Tham gia tìm kiếm và liên lạc với các Sư Huynh và Thầy Cô
 • Cung cấp thông tin hiện tại của các Sư Huynh và Thầy Cô
 • Liên lạc và đón tiếp các Sư Huynh và Thầy Cô trong ngày Lasan Hội Ngộ

Thời gian tiến hành

 • Bắt đầu: 1 tháng 6 năm 2010
 • Tổng kết: 15 tháng 8 năm 2010