Taberd.org Taberd.org

Nhân dịp ngày họp mặt của các Sư Huynh và Thầy Cô, Taberd.org đã kêu gọi các bạn cựu học sinh Taberd tham gia viết bài về Thầy Cô và trường cũ. Chúng tôi đã tập họp các bài viết này lại thành một đặc san với chủ đề Nhớ ơn các Sư Huynh và Thầy Cô như là món quà tinh thần của các học trò cũ gởi đến Thầy Cô.

Đặc san đã được hình thành trong thời gian rất ngắn nhưng đã được hoàn tất kịp thời cho ngày họp mặt. Đặc san đã được in ra và gởi tặng Thầy Cô và các bạn trong ngày Lasan Hội Ngộ.

Xin mời các Sư Huynh, Thầy Cô và các bạn xem và tải theo liên kết này:

Đặc san Nhớ ơn các Sư Huynh và Thầy Cô (60 trang, dạng PDF, 2.5MB)

Kính xin các Sư Huynh và Thầy Cô và mời các bạn cựu học sinh gởi các nhận xét và góp ý đến editors@taberd.org