Taberd.org Taberd.org
intro 
Kết quả dự án Nhớ ơn các Sư Huynh và Thầy Cô


Đóng góp tài chánh

Đóng góp của các bạn đã nhận được đến ngày 8 tháng 8, 2010.
`
TênNơi cư trúSố tiềnQui ra DVN
Tổng số230 AUD
100 CAD
14.500.000 DVN
350 USD
25.496.000
Một cựu HS TaberdAustralia30 AUD 486.000
Đặng Hồng NhựtAustralia200 AUD 3,240,000
Nguyễn Văn EmCanada50 CAD 810.000
Vũ Đình PhùngCanada50 CAD 810.000
Đỗ Bá CảnhViệt Nam2.000.000 DVN 2.000.000
Phạm Đình NguyênViệt Nam1.000.000 DVN 1.000.000
Nguyễn Kiến PhongViệt Nam1.000.000 DVN 1.000.000
Tăng KiênCanada2.000.000 DVN 2.000.000
Lê Việt QuangAustralia3.000.000 DVN 3.000.000
Một cựu HS TaberdViệt Nam300.000 DVN 300.000
Một cựu HS TaberdViệt Nam200.000 DVN 200.000
Một cựu HS TaberdViệt Nam3.000.000 DVN 3.000.000
Hoàng Vĩnh ChúcViệt Nam500.000 DVN 500.000
Lý Văn QuớiViệt Nam500.000 DVN 500.000
Một cựu HS TaberdCanada50 USD 950.000
Dương Quang KhảiUSA100 USD 1.900.000
Nguyễn Thái SơnUSA100 USD 1.900.000
Nguyễn Quốc HuyThailand50 USD 950.000
Hà Gia HòaUSA50 USD 950.000

Các đóng góp khác

Tham gia

Chi phí

  Tổng số chi26.500.000
  Chi phí công tác tìm và liên lạc với các Thầy Cô1.000.000
  Đăng ký Thầy Cô tham dự (26 người)5.200.000
  Đăng ký các bạn tham dự (18 bạn)3.600.000
  Họp ban Liên Lạc200.000
  Họp các bạn chuẩn bị công tác350.000
  Phần ăn sáng các Thầy Cô và các bạn1.000.000
  Hoa tặng Thầy Cô900.000
  Taxi đưa đón Thầy Cô500.000
  Bồi dưỡng tài xế xe đưa đón Thầy Cô300.000
  Chụp hình trong ngày Hội Ngộ500.000
  Bánh ngọt, nước suối ngày Hội Ngộ600.000
  Họp tổng kết150.000
  Quà tặng Thầy Cô (bao thư 29 người)8.700.000
  In và đóng bìa đặc san (100 cuốn)2.500.000
  In ảnh tặng Thầy Cô và các bạn1.000.000

Thư mời

Các thư mời đã được các bạn Taberd Việt Nam đưa đến các Sư Huynh và Thầy Cô