Taberd.org Taberd.org
intro 
Công tác của dự án Nhớ ơn các Sư Huynh và Thầy Cô


Liên lạc

Các bạn có thể góp ý và tham gia các công tác của dự án qua:

Công tác

Ký hiệu về tiến trình thực hiện công tác:
 • purple  đang trong giai đoạn kế hoạch
 • blue  cần các bạn tham gia
 • yellow  đang thực hiện / đã có bạn đảm trách
 • blue  đã trễ so với kế hoạch
 • green  đã hoàn tất
 • !   cần đóng góp và tham khảo ý kiến
Tình hình thực hiện các công tác của dự án đến ngày: 20-08-2010

Chi tiết công tác

green  Dự thảo kế hoạch và chi tiết dự án

 • Nội dung: soạn thảo đề cương, khuôn khổ và phương thức thực hiện dựa án.
 • Thời gian: đến 30/5/2010
 • Thực hiện: Lê Việt Quang

green  Phổ biến dự án và vận động các bạn tham gia

 • Nội dung: phổ biến chi tiết về dự án tại Taberd.org và qua bản tin, kêu gọi sự đóng góp và tham gia của các bạn
 • Thời gian: đến 15/6/2010
 • Thực hiện:
  • Tăng Kiên
  • Lê Việt Quang
  • Lý Minh Sơn

green  Soạn danh sách và địa chỉ cũ của các Thầy Cô

 • Nội dung: dựa vào danh sách ban giãng huấn của trường năm 75 với địa chỉ của Thầy Cô, viết chương trinh theo dõi tiến trình của công tác
 • Thời gian: đến 5/6/2010
 • Thực hiện: Lê Việt Quang

green  Tìm và liên lạc với các Thầy Cô

 • Nội dung: dựa vào danh sách Ban Giảng Huấn của trường năm 1975, các bạn sẽ tìm cách liên lạc lại với các Thầy Cô qua điện thoại và đến địa chỉ cũ đã biết.
 • Thời gian: đến 25/6/2010
 • Thực hiện:
  • Võ Long Hải
  • Nguyễn Quân
  • Lý Minh Sơn

green  In thư mời

 • Nội dung: dựa vào danh sách Thầy Cô đã liên lạc được, soạn và in thư mời in sẵn tên và một số thư mời chưa ghi tên
 • Thời gian: đến 20/6/2010
 • Thực hiện: Lê Việt Quang

green  Đưa thư mời

 • Nội dung: thư mời Thầy Cô tham dự ngày Hội Ngộ sẽ được đưa đến tận nhà, khi đưa thư thì chúng ta cần làm thêm một số việc như:
  • ghi nhận thêm thông tin về Thầy Cô
  • xin trả lời về việc tham gia ngay Hội Ngộ
  • hỏi ý kiến Thầy Cô về việc phổ biến chi tiết cho Taberd.org
  • xin hình chụp mới cho trang Thầy Cô trên Taberd.org
  • xin thêm chi tiết về các Thầy Cô khác
  Chúng ta cần thêm một số bạn tham gia vào công tác này vì số lượng thư mời khá nhiều.
 • Thời gian: đến 30/6/2010
 • Thực hiện:
  • Nguyễn Quân
  • Lý Minh Sơn

green  Liên lạc với Ban Tổ Chức ngày Hội Ngộ 2010

 • Nội dung: đăng ký số Thầy Cô và các bạn tham dự Đại Hội (đợt 1 trước ngày 30/6/2010, đợt cuối trước ngày 15/7/2010)
 • Thời gian: đến 18/7/2010
 • Thực hiện: Lý Minh Sơn

green  Tổng kết danh sách tham dự

 • Nội dung: việc này cần làm song song với việc đăng ký tham dự với ban Tổ Chức
 • Thời gian: đến 18/7/2010
 • Thực hiện:
  • Lê Việt Quang
  • Lý Minh Sơn

green  Chụp hình lưu niệm

 • Nội dung: nhân dịp một ngày họp mặt hiếm có của các Thầy Cô và Sư Huynh đã dạy tại trường, chúng ta cần ghi lại những hình ảnh này như một kỷ niệm đẹp và kết quả của dự án. Chúng ta cần người chụp hình chuyên nghiệp để có ảnh tất cả các Thầy Cô và các bạn và có ảnh với chất lượng cao và đồng đều để lưu niệm cho ngày Hội Ngộ.
 • Thời gian: đến 1/8/2010
 • Thực hiện: Các bạn tham gia

green  Chuẩn bị phương tiện đưa đón các Thầy Cô

 • Nội dung: tùy theo số Thầy Cô đồng ý tham dự ngày Đại hội liên lạc thuê thêm xe (1 hoặc 2 xe 15 chỗ) để đưa các Thầy Cô từ Taberd đến Mai Thôn và đưa Thầy Cô về tận nhà sau Đại Hội.
 • Thời gian: đến 6/8/2010
 • Thực hiện:

green  Bảng tên và hoa cài áo

 • Nội dung: để việc đón tiếp các Thầy Cô thêm phần trân trọng chúng ta có thể mua hoa vải và bảng tên cài áo cho Thầy Cô và các bạn tham gia (ban Tổ Chức Hội Ngộ có lẽ cũng có bảng tên nhưng chúng ta cũng nên làm riêng để làm nổi bật dự án thêm)
 • Thời gian: đến 6/8/2010
 • Thực hiện:

green  Quà tặng Thầy Cô

 • Nội dung: việc này còn tùy thuộc vào tình hình tài chánh của dự án. Trong dự án này, việc sử dụng tiền mặt như quà tặng sẽ không thích hợp vì quỹ có hạn và chúng ta chưa biết rõ về cuộc sống hiện nay của các Thầy Cô.
 • Thời gian: đến 6/8/2010
 • Thực hiện:

green  Họp chuẩn bị và phân công

 • Nội dung: đề nghi các bạn tham gia trực tiếp vào việc đón tiếp gặp nhau tại quán Cây Khế một tuần trước ngày Hội Ngộ để làm quen nhau (có một số bạn mới không thuộc nhóm Taberd 76) và phân công cụ thể các việc cần làm.
 • Thời gian: 1/8/2010
 • Thực hiện:

green  Tìm chỗ gởi xe gắn máy cho các Thầy Cô

 • Nội dung: một số Thầy Cô có thể đến bắng xe gắn máy nên cần có chỗ gởi xe đáng tin cậy (có thể gởi xe tại Bưu Điện từ lúc 7 giờ sáng ?)
 • Thời gian: 8/8/2010
 • Thực hiện:

green  Chuẩn bị phần ăn nhẹ cho các Thầy Cô

 • Nội dung: vi các Thầy Cô đến vào buổi sáng sớm nên chúng ta cần chuẩn bị phần ăn sáng nhẹ cho các Thầy Cô. Đề nghi sandwich và nước suối chai nhỏ.
 • Thời gian: 6/8/2010
 • Thực hiện:
  • Lê Đình Dũng
  • Lý Minh Sơn

green  In tập san Taberd.org chủ đề Nhớ ơn các Frère và Thầy Cô

 • Nội dung: Taberd.org dự định sẽ lập một số trang dành riêng cho phần viết về các Frère và Thầy Cô đã giảng dạy tại Taberd, vì các Thầy Cô đã lớn tuổi, thường gặp khó khăn trong việc truy cập Internet, nên chúng ta sẽ cho in bài viết của các bạn thành một tập san nhỏ để gởi tặng các Thầy Cô trong ngày Lasan Hội Ngộ 8 tháng 8 năm 2010.
 • Thời gian: 1/8/2010
 • Thực hiện:
  • Tăng Kiên
  • Lê Việt Quang

green  Đón tiếp các Thầy Cô trong ngày Hội Ngộ

 • Nội dung: các bạn trong nhóm cần có mặt tại cổng trường Taberd, 53 Nguyễn Du, trước 7 giờ sáng ngày 8 tháng 8 để chuẩn bị đón tiếp các Thầy Cô tham dự Đại Hội.
 • Thời gian: 8/8/2010
 • Thực hiện:
  • Đỗ Bá Cảnh
  • Lê Đình Dũng
  • Nguyễn Kim Giao
  • Trần Nam Hòa
  • Nguyễn Trịnh Lương
  • Phạm Đình Nguyên
  • Nguyễn Kiến Phong
  • Nguyễn Quân
  • Lý Văn Quới
  • Lý Minh Sơn
  • Vũ Quốc Thắng
  • Nguyễn Hữu Tường

green  Giới thiệu về chúng ta trong ngày Hội Ngộ

 • Nội dung: trong ngày Hội Ngộ, ban tổ chức có dành phần giới thiệu cho các nhóm cựu học sinh tự giới thiệu về hoạt động của nhóm mình, đây là dịp để chúng ta tự giới thiệu về nhóm chúng ta và Taberd.org (chúng ta vừa liên lạc lại được với nhau chưa quá một năm)
 • Thời gian: 8/8/2010
 • Thực hiện: Đỗ Bá Cảnh

green  Tổng kết

 • Nội dung: đây là lần đầu tiên chúng ta tập hợp lại tổ chức một dự án chung nên sẽ có nhiều điều cần ghi nhận lại cho các dự án khác trong tương lai. Chúng ta sẽ có một bản báo cáo chính thức về hoạt động của dự án và kết quả tài chánh.
 • Thời gian: 15/8/2010
 • Thực hiện:
  • Nguyễn Quân
  • Lê Việt Quang
  • Lý Minh Sơn