Taberd.org Taberd.org
Thay_co
Các Sư Huynh và Thầy Cô thông tin chưa rõ đến ngày 04 tháng 01 năm 2018
Tổng số Sư Huynh và Thầy Cô:  554
 • index Xem    -
  Đã liên lạc được:  98
 • index Xem    -
  Thông tin chưa rõ:  40
 • index Xem    -
  Không có kết quả tại địa chỉ cũ:  56
 • index Xem    -
  Đã qua đời:  75
Trang này sẽ được cập nhật khi Taberd.org nhận được chi tiết mới

Các Sư Huynh và cựu Sư Huynh

Họ và TênẢnhKết quả
1SH
Alfonse Minh
USA
2Cựu SH
Bernard Tâm
USA
3Cựu SH
Cassien
Pháp
4Cựu SH
Clément Lợi
Canada
5Cựu SH
Cung Bỉnh Duyệt, Hiền Duệ
Thụy Sĩ
6Cựu SH
Daniel Nguyễn Quốc Trạng
USA
7Cựu SH
Isidore Sĩ
Việt Nam
8Cựu SH
Léonce Nguyễn Thế Cường
Pháp
9Cựu SH
Mathias
USA
10Cựu SH
Nguyễn Ngọc Lộ
Lý Hóa lớp 12, Phòng Thí NgiệmUSA
11Cựu SH
Sylvain Huỳnh Kim Quang
Tổng Linh HoạtUSA
12Cựu SH
Thanh Trung
Việt Nam
13Cựu SH
Vân Xuyên
USA
14SH
Vial
Australia

Các Thầy Cô

Họ và TênẢnhKết quả
1Thầy
Đan Đình Soạn
Công Dân lớp 8, 9
2
Hứa Ngọc Ánh
Toán lớp 6nước ngoài
3
Lê Khắc Ngọc Quỳnh
Canada
4
Lê Thị Thanh Hà
Quốc văn, Pháp văn lớp 3TP HCM, Việt Nam
5
Lê Thị Thu Vân
Canada
6Thầy
Mai Xuân Lâm
Australia (xlmai1@hotmail.com)
7Thầy
Nguyễn Thanh Lương
Việt Nam
8
Nguyễn Thị Đạm Thủy
Pháp Văn lớp 3nước ngoài
9
Nguyễn Thị Lệ Hằng
Quốc văn lớp 6Canada
10Thầy
Nguyễn Trọng Khâm
Thể dục lớp 6, 7, 8, 9USA (tin qua thầy Trần Văn Hồng )
11Thầy
Nguyễn Văn Đàng
Vạn vật lớp 12USA
12Thầy
Nguyễn Văn Diệu
Quốc Văn, Công Dân lớp 6USA
13Thầy
Nguyễn Văn Hiệp
Quốc văn lớp 11Canada (hiep-nguyen@yahoo.ca)
14Thầy
Phạm Đổ Khiêm
Lý Hóa lớp 10USA
15Thầy
Phạm Miện
Toán lớp 8USA
16
Phạm Thị Hoàng Oanh
Toán Lý Hóa lớp 6USA
17Thầy
Trần Công Hoàng
France
18Thầy
Trần Đắc Thanh
Quốc văn lớp 12USA
19Thầy
Trần Đăng Đại
Australia
20Thầy
Trần Hữu Diễm
Quốc Văn lớp 8, 9, 10USA
21
Triệu Thoại Ba
Các môn, lớp 3nước ngoài
22Thầy
Trịnh Tất Đại
Lý Hóa lớp 8USA
23Thầy
Trịnh Xuân Đính
Công Dân Lớp 10USA
24Thầy
Từ Hoà Ái
Hóa lớp 12Australia ( tuhoa@tpg.com.au)
25Thầy
Võ Đình Ái
Việt Nam
26Thầy
Vũ Thiện Chìu
Toán lớp 8USA