Taberd.org Taberd.org
intro 
Giới thiệu về dự án Nhớ ơn các Sư Huynh và Thầy Cô

Trong thời gian qua Taberd.org có một số dự án nhưng hiện vẫn chưa có điều kiện thực hiện. Trong số các dự án đó, có dự án Nhớ ơn các Sư Huynh và Thầy Cô với mục đích tìm kiếm và liên lạc với các Sư Huynh và Thầy Cô đã dạy tại trường chúng ta. Qua dự án này chúng ta có thể biểu hiện sự nhớ ơn đến các Sư Huynh và Thầy Cô bằng những hành động cụ thể như thăm viếng, giúp đỡ, v.v. Đến nay, những việc này có thể đã trễ nhưng chúng ta hãy cứ làm những gì có thể còn làm được.

Mục đích của dự án:

  • Qua Taberd.org, đã có rất nhiều bạn muốn biết thông tin về các Sư Huynh và Thầy Cô. Trong thời gian qua, chúng tôi đã liên lạc với Sư Huynh Valery An là đại diện Dòng Lasan Việt Nam tại Hoa Kỳ và cựu Sư Huynh Ephrem Tú và đã thu thập được một số thông tin về các Sư Huynh. Tuy nhiên thông tin nhận được về các Thầy Cô thì hãy còn quá ít.
  • Ngày Lasan Hội Ngộ 8 tháng 8, 2010 đã gần đến. Đây sẽ là dịp để gặp gỡ và vinh danh tất cả Sư Huynh và Thầy Cô đã dạy dổ chúng ta. Taberd.org sẽ đại diện cho các bạn mời tất cả Thầy Cô đã liên lạc được tham dự ngày Hôi ngộ năm nay.

Một số bạn cựu học sinh Taberd tại Việt Nam đã có ý tình nguyện làm công tác này mà không cần chi phí gì. Nhưng chúng tôi thấy là công sức các bạn thực hiện công tác đã là quá nhiều, cho nên chúng ta cần phải đền bồi phần nào công lao, thời gian và chi phí các bạn đã bỏ ra lo cho việc chung. Vì vậy, trong dự án chúng tôi có đề ra có phần chi phí cho việc đi lại, liên lạc, v.v. của các bạn, mặc dầu thật sự chi phí này không thể nào bù đắp được công lao đã bỏ ra. Chúng Tôi xin đại diện cho Taberd.org cám ơn sự tình nguyện của các bạn cựu học sinh Taberd tại Việt Nam.

Kết quả của dự án này có thể sẽ rất nhỏ vì thời gian đã trôi qua quá lâu nhưng trong tinh thần làm hết những gì có thể làm được để nhớ đến công lao của các Sư Huynh và Thầy Cô, chúng tôi mong nhận được sự góp ý và ủng hộ của các bạn. Thân mời tất cả các bạn tham gia dự án bằng cách cung cấp thêm chi tiết về các Sư Huynh và Thầy Cô mà các bạn biết được, nhờ đó công việc tìm kiếm sẽ có hiệu quả hơn.

Các bạn hiện sống ở các nước cũng có thể góp phần tìm kiếm và liên lạc với các Sư Huynh và Thầy Cô hiện đang sống trong cùng quốc gia hay khu vực. Các bạn có thể báo cho chúng tôi về chi tiết các Sư Huynh và Thầy Cô về địa chỉ info@taberd.org.

Cũng trong tinh thần Nhớ ơn Thầy Cô, Taberd.org thân mời các bạn đóng góp các bài viết, cảm xúc hay chuyện kể về các Sư Huynh và Thầy Cô. Những bài viết của các bạn sẽ làm sống lại những kỹ niệm với các Sư Huynh và Thầy Cô và giúp cho chúng ta hồi tưởng lại những năm tháng chung nhau dước mái trường Taberd. Bài viết xin gởi về editors@taberd.org.

Taberd.org kêu gọi sự tham gia của các bạn vào dự án Nhớ ơn các Sư Huynh và Thầy Cô để thể hiện tinh thần Tôn sư trọng đạo là một truyền thống lâu đời của dân tộc ta.

Nhóm điều hành