Taberd.org Taberd.org

Ngày Lasan Hội Ngộ 8-8-2010 (9)

previous Hình trướcMục lụcHình kế tiếp next
Thầy Nguyễn Kim Tiếng gặp Thầy Quách Đình Tú
img_4100
enlarge chuyển chuột lên hình để phóng lớn