Taberd.org Lasan Taberd
   

Liên kết

Cảm tạ
  Liên lạc
  Các trang bạn
  Mã tiếng Việt
  Bản quyền
  Trách nhiệm
  Sự riêng tư
credits
Cảm tạ

Chúng tôi xin cảm ơn các gia đình đã thông cảm, khuyến khích và tạo điều kiện cho chúng tôi trong việc thành lập và xây dựng Taberd.org.

Chúng tôi cũng xin cám ơn sự ủng hộ và đồng cảm từ các bạn cựu học sinh Taberd và bạn hữu. Taberd.org được bắt đầu từ bản sao các cuốn kỷ yếu do bạn Phùng Chí Dũng (khóa 66-76) tặng và các bản sao kỷ yếu của bạn Bùi Ngọc Chi Nhân.

Chúng tôi xin cám ơn Sư Huynh Valery Nguyễn Văn An và cựu SH Ephrem Trần Ngọc Tú đã cung cấp thông tin về các Sư huynh đã làm việc và giảng dạy tại Taberd.

Chúng tôi xin ghi nhận công lao của cô Lê Thị Hạnh (Việt Nam) và gia đình đã tình nguyện tham gia vào phần xử lý dữ liệu cơ bản cho web site này.

Nhóm điều hành

Xử lý thông tin

  • Lê Thị Hạnh (Việt Nam)
  • Lê Thị Hồng Châu (Việt Nam)
  • Nguyễn Thị Thanh Tú (Việt Nam)

Công cụ

Các công cụ đã được dùng trong việc phát triển và duy trì trang web này.

Loại công cụTrang webLoại giấy phép
Tabifier BarelyFitz Designs Giấy phép MIT
Dropdown Menu, Table Sorter & TinyEditor Scriptiny Tự do sử dụng
Thu nhỏ hình ảnh TNGen Miển phí
Perl ngôn ngữ lập trình Perl.com Giấy phép Artistic
Unikey bàn phím tiếng Việt Unikey.org Giấy phép General Public v.3
mudim bộ gõ tiếng Việt dành cho các trang web mudim - Google code Giấy phép General Public v.2.0
HeidiSQL giao diện cho MySQL HeidiSQL.com Giấy phép General Public v.2.0
Nuvola 1.0 nhóm biễu tượng Nuvola Giấy phép GNU LGPL 2.1
Perl CAPTCHA Bumblebeeware.com Tự do sử dụng
JavaScript, DHTML Tooltips www.walterzorn.com Tự do sử dụng