Taberd.org Lasan Taberd
   

Hình ảnh

  100 năm Taberd
  Taberd ngày xưa
  Taberd ngày nay
  Hình ảnh xưa
  Kỷ vật
  Trao nhẫn thâm niên
Hùng Tâm
  Hướng Đạo
  Nghĩa sỉ
  Comita
hung_tam
Đoàn Hùng Tâm - Bảo Lộc - Taberd

Sân trường

Đứng: Minh, SH Ephrem Trần Ngọc Tú, ..., Lê Việt Quang
Ngồi: Trịnh Bửu Sơn, Nguyễn Hữu Phương (Phượng Cố Nường), ..., ...., Võ Văn Hòa, ...,
Trần Sư Tứ, ..., Nguyễn Trịnh Lương, Nguyễn Hữu Tiến (tự là Voi, đã mất năm 1974),
Nguyễn Tấn Thời (Hướng Đạo cối), Lê Minh Ngọc, ..., ..., ...
previous Hình trướcMục lụcHình kế tiếp next
11
previous Hình trướcMục lụcHình kế tiếp next