Taberd.org Taberd.org
Tưởng Nhớ  
Sư huynh Félicien Huỳnh Công Lương
sh_felicien
  • Tên dòng: Félicien Nghi
  • Tên: Pierre Huỳnh Công Lương
  • Sinh ngày: 4 tháng 1 năm 1919, Vĩnh Bình
  • Nhận áo dòng: 18 tháng 3 năm 1936, Nha Trang
  • Khấn trọn đời: 18 tháng 8 năm 1944
  • Hiệu Trưởng Lasan Taberd các năm 1964-1967 và 1971-1975
  • Mất ngày: 2 tháng 3 năm 2010, tại Mai Thôn
Các trang tại Taberd.org
Các bạn và frère Félicien
Các trang tại Tỉnh Dòng La San Việt Nam

Vài hình ảnh của SH Félicien Huỳnh Công Lương

sh_felicien5
Lễ nhậm chức Hiệu Trưởng (9 tháng 7 năm 1964)
sh_felicien4
Nghênh đón Tôn Huynh Lawrence O'Toole (22 tháng 9 năm 1964)
sh_felicien6
Năm 1973
sh_felicien7
Mừng Tết 1973
sh_felicien1
sh_felicien2
sh_felicien3
Lể kỷ niệm 100 năm thành lập trường
sh_felicien9
Trao giải thưởng Hội họa Thế Giới của Trẻ Em
sh_felicien8
Trao giải Thể thao Xuân 1974
sh_felicien10
Trao nhẫn thâm niên 1976

dbc_1
Frère Félicien, Đổ Bá Cảnh cùng một số anh em cựu học sinh dịp Lasan Hội Ngộ ngày 8/8/2008
dbc_2
Tặng hoa cho Frère Félicien dịp Lasan Hội Ngộ ngày 8/8/2008.
Trong hình còn có Frère Tân, Bề Trên Giám Tỉnh dòng Lasan Việt Nam,
Người em gái của Frère Félicien (ngồi kế bên) và một người bà con của Frère
Hình do Đỗ Bá Cảnh tặng
Up Đầu trang