Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
Nhắn tin
  Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Nhắn tin
Tin nhắn đến Lê Hoàng Dũng


02 tháng 02, 2010  Đàm xuân Lộ (USA)   Reply Trả lời
Mình là Lộ, học sinh lớp Năm 9 ở Taberd niên khóa 70-71.
Không biết có bạn nào trong lớp còn nhớ mình không?
14 tháng 09, 2009  Phạm Xụân Chử (USA)   Reply Trả lời
Chào bạn Tám 8 của Frere Bosco Bắc trước 75, email này gởi đến tất cả các bạn từ 8874Taberd Google groups (http://groups.google.com/group/8874taberd?lnk=srg).
Group có khoảng 10 bạn 8/8, 20 thân hửu và Frere Bắc. Mong được tin các bạn, xin liên lạc :
-Lâm Minh Ẩn lamminhan@yahoo.com
-Phạm Xuân Chử chuxpham@gmail.com
-8874Taberd Google groups 8874taberd@googlegroups.com