Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-3
previous Lớp 6-2Lớp 6-4 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Quốc Dũng
2 - Nguyễn Thanh Lộc
3 - Trương Ngọc Tuấn
1 - Lê Trần Lộc
2 - Đào Huy Sơn
3 - Nguyễn Quốc Dũng
1 - Nguyễn Quốc Dũng
2 - Trương Ngọc Tuấn
3 - Hồ Mộng Vân
LÝ HÓASỬ ĐỊAPHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Quốc Dũng
2 - Trương Ngọc Tuấn
3 - Nguyễn Thanh Lộc
1 - Nguyễn Quốc Dũng
2 - Nguyễn Thanh Lộc
3 - Lê Minh Tuấn
1 - Nguyễn Thanh Lộc
2 - Nguyễn Quốc Dũng
3 - Trương Ngọc Tuấn
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Thanh Lộc
2 - Dương Hữu Đệ
3 - Lê Minh Hoàng
1 - Nguyễn Quốc Dũng
2 - Đào Huy Sơn
3 - Hồ Mộng Vân
1 - Đào Huy Sơn
2 - Hà Đình Trọng
3 - Nguyễn Tuấn
72-6-3-ed
Hàng 5  
Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Trọng Khương, Nguyễn Đăng Sáu, Trần Mạnh Quân, Phạm Quang Đại, message Dương Minh Tâm, message Nguyễn Kim Phương, message Đào Huy Sơn, Võ Thanh Tùng, Phan Văn Sơn, message Nguyễn Minh Thiện, message Ngô Hoàng Hùng, Đặng Văn Có.
Hàng 4  
Trần Ngọc Liêm, Vũ Thế Toàn, message Hà Đình Trọng, Văn Thế Nguyên, Phùng Tất Đạt, message Nguyễn Quốc Dũng, Trịnh Tú Khôi, Huỳnh Đăng Khoa, Thái Sơn Tiến, Phan Đăng Dũng, Lê Minh Hoàng, Lê Trần Lộc, message Võ Hữu Hạnh.
Hàng 3  
1Passed away Dương Minh Phước, Nguyễn Minh Phụng, message Lê Hoàng Hải, message Nguyễn Kiện Hùng, message Bùi Thiện Thu, Trương Minh Hùng, Dương Hữu Đệ, message Nguyễn Chí Hiếu, Nguyễn Ngọc Thơ, Nguyễn Thanh Lộc, message Trương Ngọc Tuấn, message Nguyễn Huỳnh Minh Ái, Nguyễn Quang Khánh.
Hàng 2  
Võ Thành Danh, message Đỗ Tấn Sỹ, Trần Tuấn Kiệt, message Trần Văn Thành, Nguyễn Ngọc Phú, Bùi Chí Hiếu, Nguyễn Hoàng Sơn, message Nguyễn Ngọc Anh, Phan Văn Trần, message Nguyễn Thanh Tấn.
Hàng 1  
Huỳnh Anh Dũng, Trần Trọng Tiến, message Tạ Thanh Quang, message Bùi Văn Hoàng, Nguyễn Ngọc Trinh, Lê Minh Tuấn, message Dương Thiệu Hùng, message Hồ Mộng Vân, Huỳnh Hồng Phong, Trần Hữu Trịnh, Nguyễn Hữu Quí.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6-2Lớp 6-4 next