Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Tứ 2
previous Lớp Đệ Tứ 1Lớp Đệ Tứ 3 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Thanh Hùng
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Thanh Hùng
2 - Vũ Lê Chuyên
3 - Vũ Năng Hiên
1 - Lê Thế Trương
2 - Đỗ Chân Mỹ
3 - Huỳnh Minh Tuệ
1 - Nguyễn Thanh Hùng
2 - Lê Thế Trương
3 - Huỳnh Minh Tuệ
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Bùi Đăng Khoa
2 - Vũ Lê Chuyên
3 - Vũ Năng Hiên
1 - Nguyễn Thanh Hùng
2 - Vũ Lê Chuyên
3 - Tống Văn Sơn
1 - Vũ Năng Hiên
2 - Huỳnh Minh Tuệ
3 - Tống Văn Sơn
LÝ HÓAVẠN VẬTTHỂ DỤC
1 - Nguyễn Kim Lợi
2 - Nguyễn Thanh Hùng
3 - Chung Ky Long
1 - Nguyễn Thanh Hùng
2 - Nguyễn Anh Tú
3 - Vũ Lê Chuyên
1 - Thái Hồ Hải
2 - Chung Ky Long
3 - Nguyễn Thanh Hùng
68-69_detu-2-p1
Hàng 6  
Lương Ngọc Anh, Ngô Thuận Nghĩa, Phạm Công Khanh, message Đỗ Chân Mỹ, Nguyễn Đình Phúc, Trần Quốc Hưng, Lý Hùng, message Viên Thế Trung.
Hàng 5  
Nguyễn Văn Thiện, Chung Ky Long, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Mạnh Dũng, message Võ Minh Hải, Bùi Đặng Khoa, message Lê Thế Trường, Lâm Quốc Toản, Vĩnh Tiễn.
Hàng 4  
Nguyễn Anh Kiệt, Huỳnh Minh Tuệ, message Vũ Lê Chuyên, message Vũ Năng Hiên, Nguyễn Mạnh Tiên, Trần Đức Tuấn, message Đỗ Trung Thành, message Nguyễn Vương Anh, Phạm Văn Hiệu, message Nguyễn Trọng Khôi.
Hàng 3  
Nguyễn Thế Khải, message Trịnh Tương Lân, Nguyễn Thanh Hùng, message Hoàng Văn Lý, message Võ Việt Phương, Trần Đình Được, Nguyễn Thế Thịnh, Ngô Hữu Trí, Nguyễn Hữu Nghĩa.
Hàng 2  
Đào Mạnh Cường, message Nguyễn Anh Tú, message Bùi Minh Tâm, message Tống Văn Sơn, Nguyễn Duy Nam, Ngô Quang Khoa, Lê Chấn Cường, message Nguyễn Đức Hiếu, message Võ Thanh Tâm, Nguyễn Kim Lợ.
Hàng 1  
Nguyễn Chánh Thế, Nguyễn Vũ Khiêm, message Thái Hồ Hải, Nguyễn Hữu Chí, Đỗ Đặng Phong, Nguyễn Khải Hoàn, Hồ Hữu Đức, Trần Ngọc Hoàng, Nguyễn Tiến Dũng.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Tứ 1Lớp Đệ Tứ 3 next