Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
Nhắn tin
  Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Nhắn tin
Tin nhắn đến Lê Thế Trường


09 tháng 07, 2016  Viet -Phuong N. (Austria (Ẻu.))   Reply Trả lời
Truong than, duoc tin nay neu may con song la phai lien lac voi tao nhe !!!! Rat cam on may. Tao Viet-Phuong.
29 tháng 10, 2012  Nghiem xuan Luan (ÚA)   Reply Trả lời
Hey Truong , reply mail cua tao
18 tháng 10, 2010  quan hoang (USA)   Reply Trả lời
Hi Truong neu nhan duoc tin nay lien lac voi quan & hien & hia dia . so phone 714 251 4759 . hay 714 952 1481 . Mong nhan tin Truong . Than quan lun .
28 tháng 10, 2009  Huynh Duc Khoa (USA)   Reply Trả lời
Lop 11 nien khoa 70-71.
Anh em o Bolsa-Little Saigon, Nam California, USA va thuong xuyen gap mat.

Tran Quang Minh - 11A
Ngo Si Anh -11A
Hoang Huu Tuong - 11B
Nguyen Cao Tai - 11B

Xin lien lac qua emai: khoachi@yahoo.com