Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
Nhắn tin
  Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Nhắn tin
Tin nhắn đến Lê Châu Phong


27 tháng 04, 2012  Bùi Xuân Vũ (FRANCE)   Reply Trả lời
Chào các bạn,
Vũ muốn bắt tay liên lạc lại với tất cả các bạn cùng lớp, cùng trường ngày xưa
Chúc các bạn an vui
Thân ái