Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-2
previous Lớp 6-1Lớp 6-3 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Lý Anh Dũng
2 - Đỗ Chí Linh
3 - Lê Minh Khôi
1 - Phạm Dương Huy
2 - Nguyễn Trường Đông
3 - Võ Trung Dũng
1 - Nguyễn Trường Đông
2 - Nguyễn Hàm Hoàng Duy Linh
3 - Phạm Dương Huy
TOÁNANH VĂNLÝ HÓA
1 - Lê Minh Khôi
2 - Lê Quang Thuận
3 - Lý Anh Dũng
1 - Nguyễn Hải Tùng
2 - Lê Minh Khôi
3 - Nguyễn Phước Bảo Hữu
1 - Tạ Trung Tiến
2 - Nguyễn Phúc Đức
3 - Nguyễn Ngọc Trai
SỬ ĐỊAVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Lê Quang Thuận
2 - Tạ Trung Tiến
3 - Nguyễn Ngọc Trai
1 - Nguyễn Đình Hoàng
2 - Nguyễn Phước Bảo Hữu
3 - Lê Quang Thuận
1 - Nguyễn Trường Đông
2 - Vương Quang Đạt
3 - Lưu Quang Đức
73-6-2
Hàng 5  
message Bùi Huân, message Ninh Quang Hải, message Nguyễn Trọng Lễ, message Lưu Quang Đức, message Nguyễn Trường Đông, message Vương Quang Đạt, message Lưu Hùng Đức, message Diệp Phúc Anh.
Hàng 4  
message Phạm Dương Huy, message Lê Minh Khôi, Trần Anh Vũ, message Nguyễn Quốc Trung, message Sử Ngọc Thương, Phạm Lưu Hưng, message Hoàng Kim Cương, message Lý Anh Dũng.
Hàng 3  
Lợi Tấn Đức, message Nguyễn Phước Bảo Hữu, Hồ Tấn Chiều, message Phạm Hữu Tâm, message Trần Việt Hùng, message Nguyễn Phạm Đức, Nguyễn Đ. Hoàng.
Hàng 2  
message Nguyễn Tường Long, Lê Quang Minh, message Trương Mưu Thuận, Nguyễn Hàm, Hoàng Duy Linh, message Đặng Văn Toán, message Trần Duy Quang, Nguyễn Phúc Vân, message Nguyễn Triệu Nguyên.
Hàng 1  
Châu Phục Quốc, message Trần Anh Nghĩa, message Lại Đức Mỹ, Uông Văn Hiếu, message Vũ Quốc Quân, message Lê Quang Thuận, message Phạm Ngọc Lợi, message Diệp Phúc Mai.

Hàng 5  
Dương Hữu Thiết, Trần Trung Hiếu, message Nguyễn Vũ Hùng, Phạm Hữu Lễ, message Nguyễn Hai Tùng, Touneh Kim Hàn Phụng, message Đỗ Chí Linh, message Ngô Trung Kiệt, message Nguyễn Đăng Đàn.
Hàng 4  
message Phạm Văn Hải, Nguyễn Quang Chứng, Tạ Chung Tiến, message Nguyễn Ngọc Trai, Nguyễn Quốc Vinh, message Nguyễn Vũ Hùng, Phạm Hữu Lễ.
Hàng 3  
Trần Huỳnh Hy Chi, message Võ Trung Dung, message Lê Thái Hưng, Nguyễn Tiến Đạt, message Phạm Huy Khôi, message Vũ Thiện Toàn, Lưu Đình Thành.
Hàng 2  
message Vũ Nguyên Hùng, message Nguyễn Thái Thông, message Nguyễn Minh Dung, message Nguyễn Quang Phú, Trương Đình Tuấn, message Phùng Tấn Sửu, message Nguyễn Tấn Quang Lộc.
Hàng 1  
message Phạm Anh Sơn, message Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Bá Ngọc, message Nguyễn Đức Thiên, message Nguyễn Thành Minh, message Mai Bảo Thiên, Trần M. Tuấn.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6-1Lớp 6-3 next