Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-2
previous Lớp 4-1Lớp 4-3 next
Ban khen danh dự
Phạm Anh Việt
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Xuân Trung
2 - Nguyễn Vinh Quang
3 - Nguyễn Văn Hiến
1 - Nguyễn Văn Hiến
2 - Phạm Anh Việt
3 - Nguyễn Hùng Dũng
1 - Nguyễn Hùng Dũng
2 - Nguyễn Văn Hiến
3 - Hoàng Tấn Lợi
TOÁNANH VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Hùng Dũng
2 - Nguyễn Xuân Trung
3 - Nguyễn Văn Hiền
1 - Nguyễn Hùng Dũng
2 - Nguyễn Trọng Đại
3 - Nguyễn Đức Khiêm
1 - Nguyễn Văn Hiến
2 - Nghiêm Xuân Huy
3 - Nguyễn Đình Huy
HỘI-HỌA
1 - Kim Hàng Hoàng
2 - Đinh Thắng Hổ
3 - Châu Chánh Thống
73-4-2
Hàng 4  
Hoàng Tấn Lợi, H. Mustapha, Lý Đức Xương, Đặng Chí Thuần, Trần Hoàng Tuấn, message Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Cao Sơn, Đoàn Hữu Trí.
Hàng 3  
message Huỳnh Bửu Trí, Nguyễn Đức Khôi, Nguyễn Đức Hưng, message Trần Quốc Thuận, Lê Thiện Hoàng, message Trần Ngọc Liễn, message Lê Thành Vinh, Nguyễn Đức Huy.
Hàng 2  
message Nguyễn Dũng, Trần Đạm Thắng, Bùi Đình Cư, message Trần Quốc Việt, message Đặng Hoàng Lộc, message Ngô Xuân Toán, Đỗ Hùng Tiến, message Phạm Thế Dung, message Nguyễn Hoàng Phương.
Hàng 1  
Vũ Quốc Dũng, Nguyễn Xuân Trung, Nghiêm Xuân Huy, message Khiếu Đình Đạo, Huỳnh Công Bình, message Võ Trí Dũng, message Nguyễn Đình Huy, message Huỳnh Chí Cao.

Hàng 4  
message Nguyễn Quốc Huy, message Phạm Anh Việt, message Nguyễn Hùng Dũng, Bùi Hữu Anh Huy, message Nguyễn Đức Khiêm, message Nguyễn Cẩm, Đinh Quốc Thịnh, Hồ Thiện Đăng, message Trần Văn Tài.
Hàng 3  
message Chế Quốc Thắng, message Lê Phú Sơn, message Mai Văn Quý, message Trịnh Anh Thao, Lương Văn Kim, Nguyễn Anh Minh, message Đinh Thắng Hổ, message Đỗ Cao Hoàng, message Châu Chánh Thống.
Hàng 2  
message Phan Anh Quang, message Phạm Đức Nghĩa, message Trần Kim Ngân, Trần Hùng Dũng, message Vũ Ngọc Văn, Hàn Kim Hoàng, Trần Tiễn Công Minh, message Đoàn Đức Tín, Nguyễn Trương Thành.
Hàng 1  
message Ngô Bá Dinh, Nguyễn Vinh Quang, message Trần Anh Huy, message Dương Hữu Phước, message Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Quốc Bảo, message Đàm Mạnh Ninh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-1Lớp 4-3 next