Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-12
previous Lớp 4-11
Ban khen danh dự
Hà Thế Linh
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Ngọc Hậu
2 - Nghê Khắc Long
3 - Trần Quý Thắng
1 - Hà Thế Linh
2 - Lê Minh Tuấn
3 - Dương Hữu Hoàng
1 - Hà Thế Linh
2 - Nguyễn Hữu Vinh (B)
3 - Dương Hữu Hoàng
TOÁNPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Trần Quí Thắng
2 - Dương Hữu Hoàng
3 - Nguyễn Minh Châu
1 - Hà Thế Linh
2 - Trần Xương Phú1
3 - Nguyễn Hữu Vinh (B)
1 - Hà Thế Linh
2 - Nguyễn Hữu Vinh
3 - Trần Quí Thắng
HỘI-HỌA
1 - Mai Đình Tước
2 - Đỗ Tường Hiến
3 - Nguyễn Quốc Nam
73-4-12
Hàng 4  
Nguyễn Quang Minh, Phan Đăng Khôi, Trần Minh Triết, Lê Nhật Linh, Huỳnh Công Thanh Việt, La Thanh Hải, Vinh Hồng Đinh, message Đào Thượng Dũng, Trần Hoàng Dũng, message Nguyễn Duy Lâm.
Hàng 3  
Đỗ Tuấn, Bùi Quang Định, Ng, Hoàng Nguyên, Trần Quí Thắng, message Trần Quốc Linh, Phạm Tuấn Khanh, Võ Quốc Vam, Nguyễn Phú Thịnh, Nguyễn Lữ.
Hàng 2  
Phạm Minh Thông, Vũ Đức Quí, message Đặng Ngọc Sơn, message Lê Minh Tuân, Dương Anh Tài, Hoàng Lâm, Trần Xương Phú, message Nguyễn Trí Dũng, message Nguyễn Minh Châu.
Hàng 1  
Vương Duy Minh, Bùi Xuân Thảo, Vũ Minh Hải, Hồ Văn Tân, Phạm Hoàng Phúc, Nguyễn Tấn Việt, Trương Đức Tú, Nguyễn Nhật Linh, Võ Th. Phong.

Hàng 4  
Hà Thế Linh, Mai Đinh Tước, Dương Hữu Hoàng, Phạm Huỳnh Dức, Huỳnh Lộc Hi, message Đỗ Tường Hiến, Trần Minh Hoàng, message Hồ Bảo Long, Nguyễn Ngọc Hậu, message Trần Ngọc Sơn.
Hàng 3  
Nguyễn Ngọc Côn Luân, Long Thọ, Huỳnh Bảo Châu, message Nguyễn Hữu Vinh, message Nguyễn Quốc Cường, Châu Công Thuyền, Nguyễn Vũ Khuyến, Nghê Khắc Long, Hoàng Tấn Minh.
Hàng 2  
message Phạm Quốc Hưng, Trịnh Quốc Tuấn, Lê Anh Triết Học, Nguyễn Anh Việt, Trần Trọng Linh, Triệu Quang Khải, Nguyễn Hùng Cường, Trần Quốc Nghĩa.
Hàng 1  
message Huỳnh Phú Đức, Trần Ngọc Minh, Lê Đắc Nguyện, Đỗ Ngọc Dũng, Nguyễn Thế Hoàng Thụy, Nguyễn Thế Hoàng Bảo, Phạm Xuân Tùng, Trần Đức Tài.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-11