Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
Nhắn tin
  Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Nhắn tin
Tin nhắn đến Trần Quốc Linh


09 tháng 09, 2010  Nguyễn Quân   Reply Trả lời
Bạn Taberd mà cũng là bạn học chung với Linh lớp 12. Sau này không biết tin của Linh. Liên lạc email dangdi@yahoo.com .