Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8-4
previous Lớp 8-3Lớp 8-5 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Quốc Việt
2 - Trương Xuân Khải
3 - Lý Phúc Thọ
1 - Cao Hữu Tuấn
2 - Phạm Xuân Hùng
3 - Nguyễn Quốc Việt
1 - Cao Hữu Tuấn
2 - Phạm Xuân Hùng
3 - Nguyễn Anh Dũng
PHÁP-VĂNTOÁN-HỌCLÝ HÓA
1 - Nguyễn Quốc Việt
2 - Trương Hoàng Dũng
3 - Huỳnh Anh Dũng
1 - Lý Công Tú
2 - Bùi Đăng Khoa
3 - Nguyễn Quốc Việt
1 - Nguyễn Quốc Việt
2 - Nguyễn Viết Trung
3 - Nguyễn Bửu Ngọc
VẠN VẬTSỬ ĐỊAHỘI-HỌA
1 - Phạm Xuân Hùng
2 - Huỳnh Anh Dũng
3 - Phạm Quang Đại
1 - Nguyễn Quốc Việt
2 - Nguyễn Bửu Ngọc
3 - Phạm Quang Đại
1 - Nguyễn Viết Trung
2 - Trần Quang Minh
3 - Nguyễn Bửu Ngọc
THỂ DỤC
1 - Trần Quang Minh
2 - Đoàn Tôn Hùng
3 - Nguyễn Quốc Việt
72-8-4-ed
Hàng 5  
Trương Xuân Khải, An Quốc Thanh, message Trần Quang Minh, message Hà Minh Nhường, message Vương Hữu Nhơn, message Võ Anh Tùng, message Phạm Duy Hậu, message Hoàng Tấn Dũng, Nguyễn Phi Hùng, message Vũ Khánh Cường, Trần Văn Minh, Nguyễn Lương Quốc Huy, message Phạm Đình Nguyên.
Hàng 4  
Nguyễn Ngọc Minh, message Trần Quốc Hùng, Trần Xuân Dũng, Ngô Hồng Thái, message Lý Phúc Thọ, message Huỳnh Anh Dũng, message Nguyễn Thừa Hùng, Nguyễn Hoàng Trung, message Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Phước Hà, Đoàn Tôn Hùng, Đặng Tiến Cường, message Văn Thế Kỷ, Trần Hồ Trung.
Hàng 3  
Nguyễn Thanh Hùng Fong, message Nguyễn Phước Hiển, Nguyễn Chí Thành, Vương Minh Dũng, message Lý Công Trí, message Nguyễn Bửu Ngọc, message Đào Minh Đức, message Đỗ Đức Trung, Huỳnh Ngọc Thành, message Trương Anh Tuấn, message Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Duy Đức, message Vũ Đình Chương, message Trương Hoàng Dũng.
Hàng 2  
message Hồng Minh Ngọc, message Nguyễn Tiến Đạt, message Dương Đình Dũng, message Lâm Trường Xuân, message Cao Hữu Tuấn, Nguyễn Văn Thành, message Nguyễn Đăng Hòa, message Quách Ngọc Tùng, Phạm Quang Đại, message Huỳnh Đức Quang, message Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Văn Phúc, message Bạch Thái Vượng, message Trần Duy Tiên.
Hàng 1  
message Lý Ngọc Dũng, message Bùi Đăng Khoa, message Trần Anh Trung, message Huỳnh Ngọc Minh, message Nguyễn Viết Trung, message Tăng Bá Tòng, Trang Hoành Anh, Trần Phú Hùng, message Mai Văn Ngọc, message Nguyễn Bá Minh, Lê Quang Thông, message Dương Thi Tuấn, Phạm Thành Ngân, message Nguyễn Quốc Việt.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8-3Lớp 8-5 next