Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5-7
previous Lớp 5-6Lớp 5-8 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Đức Tiến
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Vương Hưng Long
2 - Trần Nghiệp
3 - Nguyễn Đức Tiến
1 - Trần Nghiệp
2 - Nguyễn Đình Song Minh
3 - Nguyễn Đức Tiến
1 - Nguyễn Đức Tiến
2 - Nguyễn Lê Quang
3 - Trần Quốc Khánh
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Trần Tiến Quang
2 - Vương Hưng Long
3 - Nguyễn Quý Thành
1 - Trần Nghiệp
2 - Vương Hưng Long
3 - Nguyễn Anh Quân
1 - Nguyễn Lê Quang
2 - Nguyễn Anh Quân
3 - Vương Hưng Long
HỘI-HỌA
1 - Cao Xuân Diệu
2 - Nguyễn Đình Tân
3 - Châu Tiến Dũng
72-5-7-ed
Hàng 5  
Phạm Long Tuấn, Lê Trí Dũng, message Nguyễn Lê Quang, Châu Tiến Dũng, message Tôn Tiến Khánh, message Benoit Albert Trọng, Lê Huy Hòa, message Đinh Quốc Thắng, Huỳnh Quý Cường, message Võ Hồng Đức, message Vương Hưng Long.
Hàng 4  
message Nguyễn Thế Châu, Lương Hữu Phước, Lê Phùng Hiếu, message Trần Công Hùng, message Phạm Hữu Lý, Trần Văn Minh, Nguyễn Ngọc Tài, message Nguyễn Đình Tân, message Hoàng Đức Tùng, message Hà Duy Quang, message Nguyễn Quý Thành.
Hàng 3  
Nguyễn Vũ Kỳ Tuấn, message Trần Nghiệp, Nguyễn Đức Linh, Nguyễn Công Bình, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Thanh Trúc, message Nguyễn Ngọc Hà, message Vĩnh Duy, Trương Tiến Dũng, message Hoàng Hoa Tuấn, message Trần Quốc Khánh, message Trần Hải.
Hàng 2  
message Tạ Hoàng Phi, message Phan Quỳnh Lâm, message Nguyễn Trí Tài, message Nguyễn Duy Cường, message Nguyễn Anh Quân, message Lê Văn Anh Các, Đinh Mạnh Cường, Ngô Ngọc Tuấn, Trịnh Đình Thanh, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Ngọc Ánh, Đinh Thế Hùng, Nguyễn Đức Tiến.
Hàng 1  
message Trần Tiển Quang, Đặng Mạnh Dũng, Nguyễn Thành Danh, message Vũ Đình Chi, message Huỳnh Quốc Dũng, Cao Xuân Diệu, message Trần Văn Khoan, Trần Thanh Nhã, Nguyễn Hoàng Việt, message Đinh Văn Nhân, message Lý Xuân Lộc, message Nguyễn Đình Song Minh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 5-6Lớp 5-8 next