Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5-8
previous Lớp 5-7Lớp 5-9 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Tuấn Khải
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Tuấn Khải
2 - Trần Trung Quốc
3 - Đào Mạnh Hùng
1 - Đào Mạnh Hùng
2 - Nguyễn Tuấn Khải
3 - Trần Trung Quốc
1 - Nguyễn Tuấn Khải
2 - Nguyễn Thanh Tài
3 - Nguyễn Đức Phượng
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Tuấn Khải
2 - Nguyễn Tài Hiền
3 - Trần Ngọc Bửu
1 - Dương Quang Khải
2 - Nguyễn Tấn Tài
3 - Nguyễn Tuấn Khải
1 - Đào Mạnh Hùng
2 - Dương Quang Khải
3 - Nguyễn Tuấn Khải
HỘI-HỌA
1 - Đào Mạnh Hùng
2 - Võ Đình Dũng
3 - Vũ Hoàng Tuấn
72-5-8-ed
Hàng 5  
message Lâm Quang Hoàng, Vĩnh Phúc, Văn Văn Quí, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Hữu Hạnh, Đỗ Thái Hùng, Lê Cảnh Nhạc, Nguyễn Châu Tuấn, Nguyễn Quốc Thắng, Huỳnh Thanh Đạm, Nguyễn Đăng Sơn, Nguyễn Tuấn Khải.
Hàng 4  
Đinh Quang Hiển, message Nguyễn Phước Hải, message Nguyễn Thế Đoàn, Võ Đinh Dũng, Hoàng Đức Huân, Võ Công Minh, Trần Thiện Bá, Đoàn Mỹ, Tống Trường Sơn, Trần Trung Dũng, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Anh Dũng.
Hàng 3  
message Vũ Thanh Tùng, Trần Ngọc Bửu, message Nguyễn Ngọc Toàn, Nguyễn Trọng Thanh, Trần Việt Đức, Nguyễn Anh Kiệt, Bùi Anh Tuấn, Ma Tấn Thạch, message Nguyễn Ngọc Thi, Ôn Minh Sang, Võ Thanh Hoàng, Bùi Khương Bửu Hoàn.
Hàng 2  
Đỗ Đức Hiến, Nguyễn Nam, Từ Công Nhường, Nguyễn Ngọc Hùng Cường, Trần Trung Quốc, message Hà Ngọc Sửu, Dương Quang Khải, Trần Minh Thành, message Đào Mạnh Hùng, Vũ Tiến Đạt, Lê Bá Tín, Nguyễn Tài Hiền, Trương Minh Dũng.
Hàng 1  
Nguyễn Thanh Tài, Nguyễn Phước Thọ, Trần Xuân Đài, Nguyễn Đức Phượng, message Hoàng Ngọc Tuấn, Ngũ Lâm, Võ Văn Nghị, message Lâm Hùng Dũng, Vũ Hoàng Tuấn, Huỳnh Kim Lễ, message Đỗ Trọng Việt, Nguyễn Như Hải.

message Có tin nhắn

previous Lớp 5-7Lớp 5-9 next