Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5-6
previous Lớp 5-5Lớp 5-7 next
Ban khen danh dự
Phạm Châu Hải
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh
2 - Nguyễn Đình Hoài
3 - Nguyễn Mạnh Dũng
1 - Nguyễn Quốc Vinh
2 - Nguyễn Mạnh Dũng
3 - Phạm Châu Hải
1 - Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn
2 - Phạm Châu Hải
3 - Nguyễn Thành Vít
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Phạm Châu Hải
2 - Đỗ Quang Thuần
3 - Nguyễn Hữu Định
1 - Nguyễn Mạnh Dũng
2 - Nguyễn Đình Hoài
3 - Phạm Châu Hải
1 - Phạm Châu Hải
2 - Nguyễn Hữu Định
3 - Nguyễn Quốc Vinh
HỘI-HỌA
1 - Lê Xuân Hòa
2 - Nguyễn Anh Quân
3 - Hồ Tuấn Khanh
72-5-6-ed
Hàng 5  
message Nguyễn Xuân Hỷ, message Lê Thành Tâm, message Trương Hà Thanh, message Trần Vũ, message Nguyễn Quốc Vinh, Trần Đắc Tâm, message Nguyễn Thành Vít, Phạm Châu Hải, Trần Ngọc Bảo, Lê Thanh Danh, Nguyễn Hồng Long, message Nguyễn Văn Hòa.
Hàng 4  
message Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh, message Đỗ Quang Thuần, message Hà Hữu Sơn, message Trần Mộng Hùng, Vũ Minh Tú, message Bùi Quang Dũng, message Hà Duy Bích, message Trương Anh Huy, message Nguyễn Đình Hoài, message Bùi Thế Dũng, message Nguyễn Duy Khiêm, message Lương Xuân Bảng, message Võ Hùng Dũng.
Hàng 3  
Trần Đức Tân, message Lê Xuân Hòa, message Phan Bộ Châu Trần, message Vũ Văn Phác, message Đặng Quốc Ái, message Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Khắc Thịnh, message Tôn Thất Công, Phạm Thiên Trường, Phạm Trung Hưng, message Lê Thành Lâm, Nguyễn Văn Thanh.
Hàng 2  
Đặng Quang Tuấn, message Phạm Trí Đức, Nguyễn Quốc Khanh, message Trần Văn Thi, Trần Thanh Nhân, message Trần Trí Tín, message Ngô Hồng Nguyện, message Đặng Kim Hồng, Đỗ Thanh Nhã, message Nguyễn Đức Hân, message Phan Anh Tài, message Hứa Thanh Hùng.
Hàng 1  
message Phạm Ngọc Khoa, message Nguyễn Mạnh Dũng, message Nguyễn Hữu Định, Trần Anh Tài, message Hà Thế Huy Hoàng, Nguyễn Anh Quân, message Nguyễn Đức Hiệp, message Huỳnh Anh Tuấn, Nguyễn Sử Thiệ, Phạm Hữu Thắng, message Vũ Duy Trí, message Hồ Tuấn Khanh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 5-5Lớp 5-7 next