Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5-5
previous Lớp 5-4Lớp 5-6 next
Ban khen danh dự
Hoàng Thế Vinh
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Hoàng Thế Vinh
2 - Nguyễn Phi Hùng
3 - Trần Đắc Thắng
1 - Hoàng Thế Vinh
2 - Nguyễn Hồng Hà
3 - Võ Công Tâm
1 - Võ Doãn Trân
2 - Nguyễn Phi Hùng
3 - Nguyễn Trung Nghĩa
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Hoàng Thế Vinh
2 - Bùi Quang Phú
3 - Võ Doãn Trân
1 - Phạm Đỗ Kỳ Châu
2 - Võ Doãn Trân
3 - Đinh Phi Bằng
1 - Hoàng Thế Vinh
2 - Hoàng Công Hiền
3 - Võ Doãn Trân
HỘI-HỌA
1 - Hoàng Thế Vinh
2 - Võ Công Tâm
3 - Đinh Phi Bằng
72-5-5-ed
Hàng 4  
Hoàng Thế Vinh, Lê Trung Kiên, Trương Nam Phú, Nguyễn Đức Tuấn, Trần Thi, message Hồ Quang Đạt, Khưu Đắc Hiếu, Trần Hoài Phương, Trần Quốc Dũng, Trần Anh Dũng, Phạm Đỗ Kỳ Châu.
Hàng 3  
Bùi Quang Phú, Bùi Tấn Tươi, Châu Kinh Tiến, Phạm Duy Hưởng, message Huỳnh Thiên Hưng, Trần Kim Hoàng, Hoàng Công Hiền, Nguyễn Quốc Thống, message Bạch Kim Quang, Tống Phước Lợi, Trần Quốc Sĩ, Bành Thoại Phước.
Hàng 2  
Đinh Phi Bằng, Nguyễn Hồng Hà, message Nguyễn Thế Long, Dương Đức Nghĩa, Bùi Xuân Khang, message Huỳnh Văn Phước, Trần Văn Thanh Vân, Nguyễn Đình Thành, Trần Văn Trực, Trần Thành Quang, message Nguyễn Phi Hùng, Phạm Công Tâm, Lương Vĩnh Thuần.
Hàng 1  
Lê Châu Liêm, message Nguyễn Văn Quân, Lê Văn Khôi, Nguyễn Sơn, Phạm Hữu Đạt, Nguyễn Minh Giang, message Nguyễn Tuấn Phước, Hoàng Tế Lễ, Lê Xuân Khải, message Trần Đình Đại, message Dương Ngọc Sang, message Đặng Sĩ Bình.

message Có tin nhắn

previous Lớp 5-4Lớp 5-6 next