Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5-3
previous Lớp 5-2Lớp 5-4 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Thu An
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Trần Trung Dũng
2 - Nguyễn Vũ Trọng
3 - Trịnh Quang Huy
1 - Nguyễn Thu An
2 - Trần Trung Dũng
3 - Trịnh Quang Huy
1 - Trịnh Quang Huy
2 - Nguyễn Thu An
3 - Trương Hoàng Cơ
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Vũ Trọng
2 - Võ Phi Dũng
3 - Trịnh Quang Huy
1 - Nguyễn Thu An
2 - Nguyễn Ngọc Anh Dũng
3 - Nguyễn Minh Chánh
1 - Trần Trung Dũng
2 - Nguyễn Ngọc Anh Dũng
3 - Trịnh Quang Huy
HỘI-HỌA
1 - Võ Thành Nhân
2 - Mai Trung Lương
3 - Lê Quang Anh
72-5-3-ed
Hàng 5  
message Ái Luyện, Nguyễn Ngọc Anh Dũng, message Nguyễn Hoàng Minh, Mai Trung Lương, Trần Trung Dũng, Nguyễn Quang Khải, message Nguyễn Thu An, message Nguyễn Quốc Dũng, message Nguyễn Khánh Phan, Thử Nam Quang, message Lương Tuấn Kiệt.
Hàng 4  
message Đinh Hữu Hùng, message Hoàng Ngọc Đẩu, message Từ Ngọc Phương, message Trần Quốc Hưng, Nguyễn Đức Hùng, message Tăng Minh Tâm, message Mai Huy, message Bùi Duy Tân, Trần Anh Dũng, message Lâm Quốc Ánh, message Nguyễn Phúc Thuyên, Trần Vĩnh Châu.
Hàng 3  
message Nguyễn Hoàng Tuấn, message Hồng Chi Lăng, message Võ Phi Dũng, message Trương Hoàng Cơ, message Võ Thành Nhân, Nguyễn Văn Tiến Hùng, message Lê Thanh Sơn, message Nguyễn Minh Chánh, message Lý Thị Nhân, message Trịnh Quang Huy, message Hồ Đăng Trung, Nguyễn Duy Trân, Trương Hoàng Dũng.
Hàng 2  
message Ngô Việt Nam Sơn, message Nguyễn Hữu Hòa, message Lê Quang Anh, message Lữ Minh Tân, Huỳnh Sơn Thọ, message Võ Văn Minh, message Võ Thanh Lam, Lâm Quốc Tài, Nguyễn Đình Châu, message Nguyễn Khang, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Đình Phúc, message Lê Chí Thông.
Hàng 1  
message Nguyễn Hữu Nhân, message Nguyễn Chí Hải, Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Thanh Dũng, Nguyễn Trí Thức, message Trần Nguyên Khôi, message Dương Mạnh Hùng, message Chung Thanh Hùng, message Nguyễn Vũ Trọng, message Giang Đại Thuận, Huỳnh Anh Tuấn, message Trần Ngọc Hạnh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 5-2Lớp 5-4 next