Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5-11
previous Lớp 5-10Lớp 5-12 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Minh Tuấn
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Minh Tuấn
2 - Triệu Huỳnh Đức
3 - Phạm Huy Thanh
1 - Nguyễn Minh Tuấn
2 - Triệu Huỳnh Đức
3 - Lương Thanh Dũng
1 - Nguyễn Minh Tuấn
2 - Triệu Huỳnh Đức
3 - Lương Thanh Dũng
TOÁN-HỌCANH VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Triệu Huỳnh Đức
2 - Nguyễn Minh Tuấn
3 - Phạm Huy Thanh
1 - Nguyễn Minh Tuấn
2 - Triệu Huỳnh Đức
3 - Lương Thanh Dũng
1 - Nguyễn Minh Tuấn
2 - Triệu Huỳnh Đức
3 - Lương Thanh Dũng
HỘI-HỌA
1 - Nguyễn Minh Tuấn
2 - Lương Thanh Dũng
3 - Triệu Huỳnh Đức
72-5-11-ed
Hàng 5  
message Nguyễn Văn Phụng, message Phạm Huy Thanh, Lê Minh Phụng, Phạm Thành An, message Nguyễn Lưu Thành, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Đình Thông, message Nguyễn Thế Phong, message Giang Đông Nam, message Nguyễn Minh Tuấn.
Hàng 4  
message Nguyễn Thụy, Nguyễn Văn Hoàng Châu, message Cao Triều Liêm, Đào Minh Anh, message Nguyễn Hồng Sang, Trần Ngọc Minh, message Vũ Mạnh Tiến, message Lâm Trường Tồn, Nguyễn Minh Hoàng, message Trần Việt Hùng, message Phan Thanh Tuyền, message Lê Minh Sơn.
Hàng 3  
message Lê Nguyên Phong, message Khưu Thế Phương, message Đặng Trần Nguyễn, message Nguyễn Hữu Hùng, Vũ Quốc Anh, Võ Minh Hiệp, message Trần Minh Phương, Nguyễn Phú Vinh, Bùi Bằng Dũng, message Lê Ngọc Phi, message Nguyễn Văn Lê, message Triệu Huỳnh Đức.
Hàng 2  
message Huỳnh Văn Hải, message Phan Ngọc Tâm, message Nguyễn Thành Minh, message Nguyễn Thế Trí, message Huỳnh Văn Thảo, message Lê Thành Nhân, Nguyễn Anh Tuấn, message Ngô Văn Tân, message Đặng Xuân Khánh, Ngô Hữu Danh, message Ngô Quang Tấn, Lương Thnh Dũng.
Hàng 1  
message Nguyễn Ngọc Khôi, Nguyễn Lê Bảo, Trần Ngọc Ấn, message Nguyễn Văn Khoa, message Lê Văn Long, Nguyễn Phúc Ân, message Nguyễn Khả Hòa, message Huỳnh Chí Thiện, message Hoàng Quốc Nam, Nguyễn Đăng Huy, message Phạm Minh Hiển, Lê Nhựt An.

message Có tin nhắn

previous Lớp 5-10Lớp 5-12 next