Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5-12
previous Lớp 5-11
Ban khen danh dự
Hà Phi Hùng
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Hà Phi Hùng
2 - Nguyễn Trí Thông
3 - Lưu Thế Lễ
1 - Hồ Đình Hải
2 - Lại Thế Khang
3 - Vũ Hải Bằng
1 - Nguyễn Đức Trung
2 - Tăng Hữu Tâm
3 - Lê Quang Liêm
TOÁN-HỌCANH VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Lưu Thế Lễ
2 - Hà Phi Hùng
3 - Huỳnh Anh Vũ
1 - Nguyễn Tiết Nhân
2 - Hà Phi Hùng
3 - Đỗ Minh
1 - Lê Quang Liêm
2 - Nguyễn Đức Trung
3 - Hoàng Giang Nguyễn Trực
HỘI-HỌA
1 - Nguyễn Tiết Nhân
2 - Trần Văn Đức
3 - Huỳnh Ngọc Hải
72-5-12-ed
Hàng 5  
message Vũ Văn Bằng, message Lê Tấn Lộc, message Lại Thế Khang, message Hoàng Đình Hải, message Bùi Nhựt Phúc, message Hà Tuấn Minh, message Huỳnh Anh Vũ, message Hồ Đình Hải, Tô Kim Quy, Ngô Tiến Hải.
Hàng 4  
Lê Quang Thông, message Lê Trí Minh, Lưu Thế Lễ, message Trần Thanh Long, message Huỳnh Ngọc Hải, message Dương Tâm Tư, Dương Vĩnh Khải, message Nguyễn Xuân Huy, message Phạm Tuyên, Võ Viết Nghị, message Hà Phi Hùng, message Ngô Hoàng Sơn.
Hàng 3  
message Nguyễn Hoàng Minh, message Phạm Hi Anh, message Đỗ Hoàng Long, message Hoàng Giang Nguyên Trực, Lê Quang Liêm, message Nguyễn Văn Vũ, message Nguyễn Hùng Thịnh, Passed away Nguyễn Hoàng Điểu, Lê Huy Chương, Lưu Thanh Huy, message Trần Xuân Hoàng, message Nguyễn Văn Quang Minh.
Hàng 2  
Đặng Tiến Dũng, Nguyễn Phát Đạt, Lê Ngọc Thuần, message Nguyễn Anh Thịnh, message Lưu Nhật Chiêu, message Bành Đình Dũng, message Tô Thanh Liêm, message Võ Khắc Tân, message Dương Tâm Tình, Nguyễn Anh Minh, message Đỗ Minh, Trần Quang Minh.
Hàng 1  
message Nguyễn Tiết Nhân, message Vũ Hải Bằng, message Nguyễn Đức Trung, message Dương Ngọc Thạch, message Trang Công Thành, Lâm Nhất Hùng, Hồ Xuân Đào, Nguyễn Tấn Tài, Trần Văn Đức, message Đào Thượng Nhân, message Lê Tiến Dũng, message Tăng Hữu Tâm.

message Có tin nhắn

previous Lớp 5-11