Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5-10
previous Lớp 5-9Lớp 5-11 next
Ban khen danh dự
Diệp Minh Mẫn
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Hữu Nghĩa
2 - Diệp Minh Mẫn
3 - Trịnh Bảo Toàn
1 - Bạch Long Hà
2 - Hà Nhật Vinh
3 - Vũ Thanh Sơn
1 - Bạch Long Hà
2 - Vũ Thanh Sơn
3 - Nguyễn Đăng Vinh
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Vũ Thanh Sơn
2 - Đoàn Viết Tuấn
3 - Diệp Minh Mẫn
1 - Bạch Long Hà
2 - Diệp Minh Mẫn
3 - Vũ Thanh Sơn
1 - Diệp Minh Mẫn
2 - Nguyễn Anh Dũng
3 - Nguyễn Hữu Nghĩa
HỘI-HỌA
1 - Chung Sơn Lam
2 - Trần Duy Khoa
3 - Trần Hữu Phú
72-5-10-ed
Hàng 5  
Trịnh Bảo Toàn, message Lữ Châu Hiếu, Châu Xiêu Kỳ, message Vũ Thanh Sơn, message Phạm Hoàng Dũng, Trần Minh Tuấn, Diệp Minh Mẫn, message Đoàn Quang Dũng, Dương Văn Minh, message Phạm Duy Tâm, message Trần Văn Ngọc Danh.
Hàng 4  
Lý Tuyết Minh, Vũ Anh Minh, Mai Anh Tuấn, Hà Nhật Vinh, Nguyễn Hữu Nghĩa, Chung Sơn Lâm, Trần Lê Quang, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Cao Nam, message Nguyễn Minh Nhựt.
Hàng 3  
message Đinh Hùng Phương, Hoàng Trung Nam, Nguyễn Đăng Vinh, message Trần Trọng Cường, Trần Hữu Tuấn, message Đặng Trí Thông, Huỳnh Trung, Phan Anh Dũng, Đặng Thành Công, message Lê Vi Thiện, message Phạm Hoàng Hùng, message Đoàn Viết Tuấn.
Hàng 2  
La Thanh Tùng, Nguyễn Công Toàn, Huỳnh Hữu Nghĩa, Mao Phúc Khánh, message Nguyễn Thế Bình Trị, message Nguyễn Thanh Lý, message Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Việt Anh, Trần Bá Mỹ, message Trần Hữu Phú, Nguyễn Duy Hiếu, Nguyễn Văn Trí.
Hàng 1  
Trần Quyền Ấn, message Nguyễn Duy Khải, message Trần Duy Khoa, message Quang Trung Thạch, Đặng Minh Khải, Nguyễn Anh Dũng, Huỳnh Dương Phổ, Đoàn Ngân Bằng, Nghiêm Quốc Dũng, Đặng Thúc Địch, message Trần Bá Quyền, Bạch Long Hà.

message Có tin nhắn

previous Lớp 5-9Lớp 5-11 next