Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9-5
previous Lớp 9-4Lớp 9-6 next
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Phạm Kim Tước
2 - Nguyễn Tiết Cang
3 - Trần Công Tạo
1 - Phạm Kim Tước
2 - Nguyễn Hiếu Nghĩa
3 - Trần Ngọc Tiết
1 - Ngô Việt Cường
2 - Đào Tiến Dũng
3 - Vũ Năng Hòa
LÝ HÓATOÁN-HỌCVẠN VẬT
1 - Vũ Năng Hòa
2 - Ngô Việt Cường
3 - Nguyễn Tiết Cang
1 - Vũ Năng Hòa
2 - Nguyễn Tiết Cang
3 - Phạm Kim Tước
1 - Phạm Kim Tước
2 - Đặng Kim Tâm
3 - Ngô Việt Cường
PHÁP-VĂNSỬ ĐỊATHỂ DỤC
1 - Phạm Kim Tước
2 - Nguyễn Tiết Cang
3 - Nguyễn Quốc Huy
1 - Dương Văn Minh
2 - Trần Đình Huy
3 - Trần Văn Thanh Sơn
1 - Nguyễn Văn Cường
2 - Trần Chánh Thiện
3 - Trần Văn Thanh Sơn
72-9-5-ed
Hàng 5  
Nguyễn Thanh Lâm, message Phạm Đức Phú, Đỗ Anh Tài, message Trần Đình Huy, message Khuất Việt Hùng, message Lý Trường Sơn, message Lê Bá Hùng, message Nguyễn Anh Lễ, Vũ Minh Tâm, message Vũ Năng Hòa, message Trần Kim Lý, Hứa Học Cẩn.
Hàng 4  
message Dương Tuấn Dũng, message Ngô Việt Cường, Dương Thiên Lương, Nguyễn Huỳnh Thiên, message Nguyễn Trí, message Dương Hồng Uy, Lâm Việt Hùng, Trần Ngọc Tiết, Lê Quang Minh, message Lâm Lam Sơn, message Nguyễn Văn Cương, message Bùi Thế Hùng, message Trịnh Hoài Trang.
Hàng 3  
message Trần Văn Thanh Sơn, Nguyễn Quốc Huy, Lê Khắc Đính, Dương Văn Minh, Võ Hà Dũng, message Trần Công Tạo, message Lê Anh Dũng, message Phạm Kim Tước, Trần Anh Tuân, message Trần Chánh Thiện, Nguyễn Hữu Minh, Phan Hùng Minh.
Hàng 2  
message Nguyễn Công Thành, Trần Anh Tuấn, message Nguyễn Hoài Ninh, message Nguyễn Hữu Lạc, Ngô Quang Trường, Lê Hoàng, message Nguyễn Khắc Việt, Khưu Tấn Đạt, message Nguyễn Thanh Vân, message Nguyễn Hoài Khương, message Nguyễn Ngọc Ẩn, Trần Văn Tuyến, message Mạch Tấn Phát.
Hàng 1  
message Mai Xuân Phát, Nguyễn Đắc Thắng, message Hồ Mộng Hùng, message Nguyễn Hiếu Nghĩa, message Bùi Hùng, Nguyễn Trường Dơn, message Nguyễn Huỳnh Đức, message Lưu Phụng Hoàng Văn, message Nguyễn Tiết Cang, message Đỗ Đinh Hoàng, message Lê Phi Hổ, Nguyễn Ngọc Hùng, message Trương Văn Thành, message Đào Tiến Dũng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 9-4Lớp 9-6 next