Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9-3
previous Lớp 9-2Lớp 9-4 next
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Vũ Quốc Lộc
2 - Nguyễn Thành Danh
3 - Lê Xuân Thắng
1 - Vũ Hùng Cường
2 - Trần Minh Kim Nhật
3 - Lê Xuân Thắng
1 - Nguyễn Ngọc Tiến
2 - Võ Châu Phong
3 - Vũ Quốc Lộc
LÝ HÓATOÁN-HỌCVẠN VẬT
1 - Vũ Quốc Lộc
2 - Lê Xuân Thắng
3 - Triệu Anh Tuấn
1 - Lê Xuân Thắng
2 - Trần Văn Lợi
3 - Nguyễn Thành Danh
1 - Lê Xuân Thắng
2 - Nguyễn Hữu Trí
3 - Vũ Quốc Lộc
PHÁP-VĂNSỬ ĐỊATHỂ DỤC
1 - Trần Văn Lợi
2 - Võ Châu Phong
3 - Vũ Quốc Lộc
1 - Võ Châu Phong
2 - Nguyễn Hữu Trí
3 - Trần Minh Kim Nhật
1 - Đỗ Ngọc Hồng
2 - Vũ Hùng Cường
3 - Lê Anh Tuấn
72-9-3-ed
Hàng 5  
Vũ Quốc Lộc, Mai Anh Uấn, Phạm Gia Thành, message Lê Hoàng Minh, Võ Văn Thắng, Chương Ngọc Chánh, message Đỗ Ngọc Hồng, Châu Quang Trung, Nguyễn Đức Vinh, message Nguyễn Thành Danh, Trần Quốc Hoài, Lê Xuân Thắng.
Hàng 4  
message Nguyễn Anh Tuấn, message Nguyễn Tấn Quang, message Trần Phong Lưu, Cao Anh Dũng, message Nguyễn Công Quân, message Trần Minh Kim Nhật, Bùi Ngọc Dũng, message Phan Văn Tuấn, message Mã Tấn Dũng, message Nguyễn Thế Quân, Võ Sơn Hoàng, Huỳnh Đăng Trung.
Hàng 3  
Hồ Quang Tiết, message Võ Châu Phong, message Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Phương, message Hoàng Văn Trung, Trần Văn Lợi, Nguyễn Văn Học, message Đỗ Mạnh Hùng, message Hoàng Trọng Tuấn, Cao Minh Đạt, message Phạm Quốc Thắng.
Hàng 2  
message Thiều Bửu Minh, message Châu Ngọc Chánh, message Huỳnh Thiện Chơn, message Dư Phước Lộc, Bùi Đắc Dũng, message Cao Minh Tuấn, message Lê Trọng Hiếu, Triệu Anh Tuấn, message Phạm Xuân Giao, Nguyễn Ngọc Tiến, message Nguyễn Hữu Trí, Lê Công Danh.
Hàng 1  
Hoàng Thái Dũng, message Nguyễn Khắc Mỹ, message Đặng Công Thọ, message Lê Anh Tuấn, message Vũ Hùng Cường, Lê Hoang Nam, message Huỳnh Kim Sơn, message Nguyễn Đăng Hoàng, message Nguyễn Trọng Dân, Bùi Tấn Quốc Nam, message Phạm Ngọc Sơn, Phạm Trọng Thành.

message Có tin nhắn

previous Lớp 9-2Lớp 9-4 next