Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9-2
previous Lớp 9-1Lớp 9-3 next
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Tiến Quân
2 - Phạm Văn Hòa
3 - Phạm Trọng Đức
1 - Nguyễn Tiến Quân
2 - Nguyễn Chánh Đức
3 - Trần Việt Long
1 - Nguyễn Tiến Quân
2 - Phạm Trung Việt
3 - Trịnh Long Khánh
LÝ HÓATOÁN-HỌCVẠN VẬT
1 - Hồ Duy Khanh
2 - Nguyễn Tôn Thịnh
3 - Phạm Trọng Đức
1 - Hồ Duy Khanh
2 - Phạm Trọng Đức
3 - Phạm Văn Hòa
1 - Nguyễn Thế Tùng
2 - Trần Việt Long
3 - Nguyễn Tiến Quân
ANH VĂNSỬ ĐỊATHỂ DỤC
1 - Phạm Văn Hòa
2 - Ngô Chí Tâm
3 - Huỳnh Kim Nhân
1 - Ngô Chí Tâm
2 - Nguyễn Tiến Quân
3 - Trần Việt Long
1 - Đinh Mạnh Chí
2 - Phạm Trung Việt
3 - Ngô Thanh Trung
72-9-2-ed
Hàng 5  
message Nguyễn Tiến Quân, Đinh Mạnh Chí, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Quang Hiền, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Mai Anh, message Lai Hữu Phước, Lê Quang Trung, Trần Bá Hiếu, message Vũ Đức Thành, message Nguyễn Thanh Hải, message Phạm Trung Việt, message Bùi Thế Hoàng.
Hàng 4  
Dương Minh Inh, Nguyễn Ngôn Anh Tuấn, Tống Phước Quang, message Tạ Bửu Sơn, Ôn Thanh Sơn, message Nguyễn Hoàng Tuấn, message Nguyễn Châu, message Mã Vinh Tuấn, Quách Hữu Phúc, Trang Hồng Quang, Nguyễn Văn Hùng, message Huỳnh Kim Nhân.
Hàng 3  
message Châu Thanh Lưu, message Trần Việt Long, message Đoàn Minh Đức, message Phan Anh Tuấn, Lê Ngọc Cung, message Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trọng Đức, message Nguyễn Dũng, message Trịnh Long Khánh, message Nguyễn Phú Hải, message Trương Anh Minh, Nguyễn Thành Tuấn.
Hàng 2  
message Nguyễn Tôn Thịnh, message Nguyễn Thanh Nguyên, message Ngô Chí Tâm, message Trần Thành Vũ, Trịnh Khánh Hoàng, Lâm Quang Ánh, message Lâm Quang Trung, Nguyễn Thế Tùng, Ngô Thanh Trung, message Đỗ Kiến Phương, Phạm Quang Trưng, message Trần Tiễn Hoàng Minh, message Trần Việt Hải.
Hàng 1  
message Vũ Thế Châu, message Nguyễn Thế Bình Vương, message Hồ Duy Khanh, Ngụy Quốc Hùng, Phạm Văn Hòa, message Hoàng Hửu Hào, message Trương Chỉnh Phong, message Nguyễn Chánh Đức, message Hoàng Minh Thưởng, Lê Mạnh Tiến, message Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Trung Trực.

message Có tin nhắn

previous Lớp 9-1Lớp 9-3 next