Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-2
previous Lớp 4-1Lớp 4-3 next
Ban khen danh dự
Bùi Xuân Bình
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Trọng Đức
2 - Đặng Quốc Dũng
3 - Nhan Ngọc Thoạ
1 - Nguyễn Vũ Kỳ Tú
2 - Lê Anh Tuấn
3 - Phan Nhật Dũng
1 - Bùi Xuân Bình
2 - Nguyễn Vũ Kỳ Tú
3 - Đoàn Trí Minh
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Bùi Xuân Bình
2 - Nguyễn Trọng Đức
3 - Nhan Ngọc Thoại
1 - Phạm Đăng Khoa
2 - Huỳnh Anh Thi
3 - Nguyễn Mạnh Dũng
1 - Lương Công Thiện
2 - Trần Thanh Tuấn
3 - Phạm Đăng Khoa
HỘI-HỌA
1 - Nhan Ngọc Thoại
2 - Huỳnh Đăng Thi
3 - Nguyễn Trọng Đức
72-4-2-ed
Hàng 5  
message Trịnh Xuân, Tạ Quốc Bảo, Ngô Hồng Quốc, message Trần Thanh Tuấn, Trần Hi, message Lưu Ngọc Dũng, Phan Nhật Dũng, Trần Vũ Tuấn Dũng, Nguyễn Hữu Nghiệp, Lưu Hữu Tuấn.
Hàng 4  
Ngô Hồng Hà, Nguyễn Thành Tín, Bùi Xuân Bình, message Trương Tùng, Vĩnh Lân, message Vũ Văn Lộc, Trần Văn Kim, message Trần Thanh Liêm, Trần Hiển Quang, Phạm Hữu Vi, Đào Quý Khang, Đỗ Năng Huy Kiểm.
Hàng 3  
Nguyễn Lương Gia Hách, Nguyễn Vũ, Kỳ Tú, Trương Đăng Tuân, message Nguyễn Trọng Đức, Võ Ngọc Minh, Lê Anh Tuấn, Bùi Huy Thoại, Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Nguyên Thành, Trần Thế Thành, Đoàn Chí Minh, Trần Đức Tuấn Tùng.
Hàng 2  
Nguyễn Thế Anh, Nhan Quốc Thoại, Trần Đình Thịnh, Vũ Quang Nguyên, Vũ Minh Sơn, Nguyễn Đình Thịnh, message Lưu Linh Vũ, Huỳnh Đăng Thanh, Trần Hiệp Lực, Lương Công Thiện, Huỳnh Đăng Thi, message Đặng Quốc Dũng, Nguyễn Thanh Tri.
Hàng 1  
Lê Quang Bạch, Vũ Huy Dzu, Nguyễn Đắc Đạt, Phạm Đăng Khoa, Trần Trọng Linh, Đoàn Anh Tuấn, Hoàng Minh Dũng, message Nguyễn Hưng, message Lương Thanh Duy, Trần Chánh Thuận, Ngưu Thế Phong, Nguyễn Huy.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-1Lớp 4-3 next