Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-1
Lớp 4-2 next
Ban khen danh dự
Lê Tấn Giàu
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Hữu Tuấn
2 - Nguyễn Văn Đại
3 - Lê Công Đức
1 - Nguyễn Hữu Tuấn
2 - Lê Tấn Giàu
3 - Chu Văn Tiến
1 - Lê Công Đức
2 - Lê Tấn Giàu
3 - Nguyễn Văn Đại
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Lê Tấn Giàu
2 - Nguyễn Văn Đại
3 - Trần Bá Châu
1 - Võ Hữu Hội
2 - Lê Tấn Giàu
3 - Nguyễn Hữu Tuấn
1 - Nguyễn Hữu Tuấn
2 - Nguyễn Anh Kiệt
3 - Nguyễn Trương
HỘI-HỌA
1 - Vương Quốc Anh
2 - Cao Minh Đăng
3 - Tăng Trí Hùng
72-4-1-ed
Hàng 5  
message Chu Văn Tiến, message Cao Minh Đăng, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Anh Kiệt, Nguyễn Toàn Thiện, Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Xuân Vinh, Trần Quốc Hưng, Lê Tấn Giàu, Lê Công Đức.
Hàng 4  
Nguyễn Thế Cường, message Nguyễn Đức Hòa, Võ Đình Quang, Lê Trúc Phương, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Trương, Trần Uyên Huyền Nhân, Bùi Hữu Đức, Vương Quốc Anh, message Mai Đình Lộc, Lưu Chí Hùng.
Hàng 3  
Diệp Thế Hưng, Lê Huy Đức, Lê Đắc Hùng, Phan Bích Dũng, Võ Văn Hùng, Trần Hoàng Nam, Trần Văn Minh, Nguyễn Đông Quân, Lâm Quang Đạm, message Trịnh Tiến, Phạm Hoàng Tuấn Tùng, Nguyễn Hữu Nghĩa.
Hàng 2  
message Thái Hồ Hiệp, message Phạm Ngọc Dần, Trần Quốc Dũng, Nguyễn Kim Thuận, Nguyễn Dũng, message Võ Thành Toàn, Trương Thừa Lương, Trần Bá Châu, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Đăng Thuần, Nguyễn Lâm.
Hàng 1  
Nguyễn Tiến Phú, message Nguyễn Thiên Phú, Lê Thành Thái, Tăng Trí Hùng, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Phú Cường, message Lê Quốc Hưng, Châu Hoàng Thiện, Trần Trọng Tuệ, Nguyễn Ngọc Huệ, message Võ Quan Minh, Võ Hữu Hội.

message Có tin nhắn

Lớp 4-2 next