Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7-9
previous Lớp 7-8Lớp 7-10 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Thành Long
2 - Đặng Thanh Liêm
3 - Trương Sĩ Phương
1 - Nguyễn Thành Long
2 - Huỳnh Tấn Mậu
3 - Trương Sĩ Phương
1 - Nguyễn Tấn Dũng
2 - Đặng Thanh Liêm
3 - Đào Minh Quang
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNLÝ HÓA
1 - Hoàng Trọng Chinh
2 - Nguyễn Thành Long
3 - Trương Sĩ Phương
1 - Nguyễn Thành Long
2 - Đặng Thanh Liêm
3 - Phạm Khắc Phi
1 - Trương Sĩ Phương
2 - Nguyễn Thành Long
3 - Hoàng Trọng Chinh
VẠN VẬTSỬ ĐỊAHỘI-HỌA
1 - Phạm Khắc Phi
2 - Bùi Hữu Minh
3 - Nguyễn Tấn Dũng
1 - Nguyễn Thành Long
2 - Đặng Thanh Liêm
3 - Thái Phi Loan
1 - Hoàng Trọng Chinh
2 - Vũ Quốc Hùng
3 - Trương Quốc Dũng
72-7-9-ed
Hàng 5  
Trần Hùng Sang, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Đức Chánh, Huỳnh Hồng Phúc, message Đặng Tùng Lâm, Trần Mạnh Tiến, message Đặng Thanh Liêm, Đỗ Hữu Thuận, Phạm Bá Tòng, Trần Như Quang, Nguyễn Công Trường, Võ Công Tước.
Hàng 4  
Bùi Quang Tâm, message Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Huy Thịnh, message Thái Phi Loan, Trần Trọng Hiếu, message Trần Tấn Đức, Bùi Tuấn Dũng, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thành Thành Tài, Đào Minh Quang, Trần Ngọc Thuận, Trần Tấn Huỳnh, message Nguyễn Văn Ngọc.
Hàng 3  
message Trần Quốc Tiến, Nguyễn Sĩ Dũng, Hoàng Trọng Chính, Huỳnh Tái Hỷ, Nguyễn Bá Ninh, message Mai Công Viển, Huỳnh Văn Hùng, message Trần Quốc Toản, message Nguyễn Minh Sơn, Đỗ Anh Tuấn, message Phạm Khắc Phi, Vũ Quốc Hưng.
Hàng 2  
Bùi Hữu Minh, message Lê Quang Cảnh, Tạ Thành Hòa, message Huỳnh Tấn Hậu, Trương Thế Hùng, Trương Quốc Dũng, message Trần Văn Hùng, Huỳnh Đình Thông, message Trương Sĩ Phương, Đỗ Hoàng Đức, message Nguyễn Tiết Chánh, Võ Thuần Phong, Nguyễn Tấn Dũng.
Hàng 1  
Trần Quốc Quân, Nguyễn Ngọc Dũng, message Lê Minh Trí, Lê Văn Tánh, Nguyễn Đức Cần, message Trịnh Đức Huy, Lang Há, Trần Văn Thành, Vũ Quốc Hùng, Hứa Minh Hiển, message Dương Phạm Võ, message Đỗ Quang Khánh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7-8Lớp 7-10 next